Savjetnica predsjednika Vlade za manjinska prava na sastanku sa predstavnicima dijaspore u Parizu

U utorak 8. juna 2021. godine, savjetnica predsjednika Vlade za manjinska prava Maida Gorčević sastala se sa predstavnicima dijaspore u Parizu. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja Asocijacija Montenegro iz Pariza: predsjednik Miodrag Zlatičanin i članovi Radojica Marković i Dejan Šestović, te i predsjednik Sandžačke biznis asocijacije, Šefadil Ličina.
 
Među prisutnima su bili i ambasador Crne Gore u Parizu Ivan Ivanišević i ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić-Bojović, koji su tom prilikom pozdravili predstavnike dijaspore.
Na sastanku su razgovarali o aktuelnim temama koje se tiču dijaspore – iseljenika, te i o važnosti vakcinacije zbog epidemiološke situacije. Tokom sastanka je bilo riječi i o inicijativama za užu saradnju Crne Gore i njene dijaspore, te s tim u vezi, govorili su o projektima koji će bliže promovisati Crnu Goru, kao i o školi crnogorskog jezika i kulture koju bi otvorili u Parizu za djecu naših iseljenika.
Na kraju sastanka je dogovoreno aktivnije učešće kako Vlade Crne Gore, tako i udruženja dijaspore – iseljenika, u cilju kontinuirane saradnje i progres uspostavljenih veza.
Podijeli: