SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA DIJASPORE U R. SLOVENIJI

U okviru konzularnog dana, koji je u subotu 13. oktobra 2018. godine održan u Ljubljani, direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović sastao se sa predstavnicima organizacija dijaspore – iseljenika, koja djeluju u R. Sloveniji. Sastanku su prisustvovali i ambasador Crne Gore u R. Sloveniji Vujica Lazović, direktor Direkcije za diplomatske privilegije, imunitete i legalizaciju u Generealnom direktoratu za konzularne poslove Miloš Đuričković, kao i počasni konzul Crne Gore u ovoj državi Vojislav Kovač.

Predstavnici naših iseljeničkih udruženja izrazili su zadovoljstvo povodom upriličenog sastanka i predstavnike matice informisali sa trenutnim stanjem našeg iseljeničkog korpusa na ovom području, aktivnostima i projektima svojih udruženja, ali i sa određenim problemima sa kojima se suočavaju u svom radu.

Direktor Mitrović istakao je da ovaj susret predstavlja jedan od načina za unaprijeđenje veza sa matičnom državom. On je prisutne upoznao sa trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu, budućim planovima, kao i obavezama koje proističu iz nedavno usvojenog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima. U tom smislu, Mitrović je govorio o objavljenom Javnom pozivu organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima. Dodatno, on je naglasio da se svakodnevno stvaraju bolji uslovi za jačanje veza i saradnje između matične države i njene dijaspore, kao i da se na adekvatan način osluškuju potrebe i pruža pomoć našem iseljeništvu u mjeri mogućeg.

Podijeli: