SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA DIJASPORE U KRALJEVINI HOLANDIJI

U okviru konzularnog dana, koji je u nedelju 21. oktobra 2018. godine održan u Utrehtu, direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović sastao se sa predstavnicima organizacija dijaspore – iseljenika koje djeluju u Kraljevini Holandiji. Sastanku su prisustvovali ministar savjetnik za saradnju sa Velikim Vojvodstvom Luksemburg u Ambasadi Crne Gore u Belgiji Predrag Stamatović, kao i direktor Direkcije za diplomatske privilegije, imunitete i legalizaciju u Generalnom direktoratu za konzularne poslove Miloš Đuričković.

Predstavnici naših iseljeničkih udruženja zahvalili su se predstavnicima matične države na dolasku i informisali ih o programima rada svojih udruženja, te budućim aktivnostima na planu saradnje sa maticom. Dodatno, na sastanku je bilo riječi i o problemima sa kojima se predstavnici naših iseljeničkih udruženja suočavaju u svom radu.

Direktor Mitrović je prisutne upoznao sa trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu, budućim planovima, kao i obavezama koje proističu iz novog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima. Takođe, Mitrović je govorio i o nedavno objavljenom Javnom pozivu organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, kao i o činjenici da udruženja mogu da računaju na punu podršku Uprave u realizaciji svojih programskih aktivnosti. Dodatno, on je ukazao na važnost bliske saradnje među udruženjima kao preduslov saradnje i jačanja veza sa matičnom zemljom.

Podijeli: