Sastak u ministartstvu nauke i tehnološkog razvoja

U srijedu 20.07.2022. godine v.d. direktor Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Acc. dr Šefket Krcić I njegovi saradnici sastali su se sa ministarkom nauke i tehnološkog razvoja dr Biljanom Šćepanović.
Foto: USDI
Krcić je predstavio ministarki Šćepanović aktivnosti Uprave, plan organizacije manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika” koja će se ove godine održati u Rožajama, 28. i 29. jula, kao i buduće planove koji se odnose na izdavaštvo ove institucije, konkretno na leksikon „Stvaralaštvo dijaspore” koji Uprava planira da kreira i izdaje. Ovaj časopis će se baviti kulturom, naukom i umjetnošću naše dijaspore.
Takođe, na sastanku se govorilo o značajnosti naučnog istraživanja iseljeništva, te je naglašena potreba formiranja kadrovske strukture u Upravi koja će se baviti ovom temom, kao i važnost učestvovanja svih institucija države Crne Gore u saradnji sa njenom dijasporom.
Zoran Đukanović iz sektora za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje Uprave govorio je o značajnosti naučne mreže dijaspore, a ministarka Šćepanović najavila je ažuriranje ove, veoma korisne aplikacije za državu maticu i njenu dijasporu.
Tokom sastanka govoreno je i o završnoj fazi projekta naučnog istraživanja crnogorskog iseljeništva u Južnoj Americi, istraživača mr Dragane Otašević, te o važnosti pružanja podrške institucija ovakvim projektima.
Takođe, Krcić je najavio događaj, okrugli sto na temu „Dijaspora kroz prizmu medija” koji će se održati 26. јula u hotelu Hilton, a čiji je cilj otvaranje debate na temu prisustva dijaspore u medijima, te interesovanja crnogorskih medija za pitanja dijaspore i njenu promociju.
U ovom produktivnom dijalogu diskutovale su se važne teme između Ministarstva nauke i Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima kao što su obraćanje Ministarstvu vanjskih poslova za podršku realizacije projekta naučnog istraživanja crnogorskog iseljeništva u Južnoj Americi, informisanost o projektu za sufinansiranje naučnog istraživanja koji nudi Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, o projektu „Naučna mreža” za koji obje strane smatraju da nije dovoljno ažuriran u posljednje dvije godine, te je naglasila da Ministarstvo planira njegovo ažuriranje. Takođe, govorili su o važnosti ažuriranja podataka koje članovi naučne dijaspore trebaju redovno ažurirati na ovoj aplikaciji.
Ministarka je naglasila da će ministarstvo koje predstavlja podržati osnivanje časopisa „Stvaralaštvo dijaspore”. Takođe, savjetovala je da se za podršku realizacije ovog projekta Uprava obrati i Ministarstvu kulture i medija.
Na kraju razgovora v.d. direktor Uprave dr Šefket Krcić pozvao je ministarku i predstavnike ministarstva na događaj „Dijaspora kroz prizmu medija” koji će biti realizovan u hotelu Hilton 26. jula, kao i na Dane dijaspore iseljenika u Rožajama 28-29. jula, da uzme učešće na panel diskusiji i da bude jedan od govornika na završnoj manifestaciji.
Podijeli: