PRVI SASTANAK KOMISIJE ZA PREDLAGANJE KANDIDATA IZ REDA PREDSTAVNIKA DIJASPORE – ISELJENIKA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA

U petak, 1. februara 2019. godine, održan je prvi sastanak Komisije za predlaganje kandidata iz reda predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

Sastanku su prisustvovali sljedeći članovi Komisije: direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić, generalni direktor Direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Selim Lika, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu manjinskih prava i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Đokaj, pomoćnik direktora Uprave za dijasporu Ivan Jovović, šefica Odsjeka za statusno – pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave u Upravi za dijasporu Elvira Bekteši i šef Odsjeka za privrednu i naučnu saradnju u Upravi za dijasporu Vladan Lalović. Sastanku iz opravdanih razloga nijesu prisustvovali dugogodišnji sekretar Matice crnogorske i glavni i odgovorni urednik časopisa „Matica“ Marko Špadijer, poslanica i član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Nada Drobnjak i poslanik i član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Halil Duković.

Na prvom sastanku Komisije dogovoren je način rada i iščitavanja prilično obimnog materijala koji je pristigao uz prijave. Dogovoreno je i način popunjavanja upražnjenih mjesta po pojedinim državama za koje nijesu stigle kandidature, a u skladu sa mogućnostima koje daje Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Do narednog sastanka je preporučeno i da Uprava za dijasproru pripremi pregled stanja dijaspore po pojedinim zemljama, te da svoj predlog u dijelu kandidata iz reda istaknutih ličnosti. Osim toga, bilo je i o poboljšanju komunikacije sa predstavnicima dijaspore u okviru Savjeta, kao vladinog savjetodavnog tijela, izmjeni koncepta rada u cilju veće produktivnosti i uključivanju Savjeta po svim pitanjima od interesa za dijasporu.

Naredni sastank Komisije održaće se tokom februara, isključivo uz prisustvo svih članova Komisije, s obzirom da ista odluke može donositi samo u punom sazivu. 

Podijeli: