Prof. dr Olivera Komar posjetila Upravu za saradnju sa dijasporom-iseljenicima

01.06.2022. godine, prof. dr Olivera Komar, profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, posjetila je Upravu za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, sa ciljem prikupljanja određenih podataka, potrebnih za njenu Studiju o doprinosu dijaspore socio-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana, koju radi za potrebe Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD).
Foto: USDI

Profesorku Komar je primio v.d. pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Arben Jakupi, a sastanku je prisustvovao i učestvovao u razgovoru Zoran Đukanović, samostalni savjetnik I u Upravi.
Pomoćnik Jakupi je iskazao zadovoljstvo što se jedna takva studija realizuje i time ukazuje na ulogu i značaj naše dijaspore za razvoj, ne samo Crne Gore, već i cijelog Zapadnog Balkana. Takođe je istakao da je Uprava transparentna za sve svoje aktivnosti i spremna da njihove rezultate podijeli sa relevantnim međunarodnim institucijama koje rade projekte sličnog tipa. Ukazao je na ogromne benefite države Crne Gore od aktuelnih i budućih investicija našeg iseljeništva, što oni rade prioritetno iz ogromne želje da pomognu zemlji svojih predaka. Patriotizam i emocije su glavni pokretač cijele naše dijaspore za saradnju sa Crnom Gorom. Jakupi je naveo više primjera investicija koje su već aktuelne u posljednjih godinu dana, kao i na formiranje biznis kluba u Upravi, i postojanje biznis foruma u okviru Dana iseljenika, centralne manifestacije koju Uprava realizuje.

Zoran Đukanović je podsjetio i na druge djelatnosti Uprave, ističući zakonske obaveze očuvanja kulturnog i državnog identiteta naše dijaspore, razmjenu u oblasti obrazovanja i očuvanja i jačanja statusa naših iseljenika u zemljama prijema.
Gospođa Komar se interesovala za mnoge detalje i podatke o investitorima u Crnu Goru, kao i za odnos cijele države prema takvim investicijama. Bila je vrlo zadovoljna razgovorom i zaključila da ćemo nastaviti saradnju, a Upravu označula kao centralnu instituciju koja joj može pružiti adekvatne odgovore na pitanja u vezi sa konkretnom studijom.
Podijeli: