PREDSTAVNIK CENTRA KULTURNOG RAZVOJA IZ VRBASA POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

U srijedu 23. oktobra o. g. predstavnik Centra kulturnog razvoja iz Vrbasa Momčilo Bakrač posjetio je Upravu za dijasporu. Sa njim je razgovarao mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu.

Na početku sastanka, Bakrač je informisao Mitrovića o realizovanim aktivnostima udruženja, planiranim aktivnostima, kao i o projektima “U potrazi za crnogorskim reliktima” i izdavačkom projektu – knjiga pripovjedaka “Prosti činioca”, autora Momčila Bakrača, koji su podržani od Uprave za dijasporu u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima. Takođe, Bakrač je istakao važnost javnog konkursa kojim je Uprava za dijasporu pružila jasnu podršku u očuvanju crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta našoj manjini u R. Srbiji.

U razgovoru sa gostom, Mitrović je izrazio uvjerenje da će projekti sufinansirani putem Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima učvrstiti veze između naše dijaspore i matične države. Apostrofirao je neophodnost posvećenog rada na očuvanju i jačanju crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz kvalitetne projekte, kao i postizanja kvalitetnije saradnje među udruženjima u R. Srbiji.

Direktor Mitrović je informisao Bakrača o aktivnostima Uprave za dijasporu koja je u kratkom periodu pokrenula veliki broj kvalitetnih projekata kao što su: online kurs crnogorskog jezika, web aplikacija o evidenciji iseljenika, izdavanje iseljeničkih knjižica i mnogi drugi projekti.

Na kraju razgovora, Mitrović je dodao da Uprava za dijasporu stoji na raspolaganju za svaki vid saradnje i podrške.

Podijeli: