Predstavnici Unije „USA Montenegro global“ posjetili Upravu za dijasporu

Koordinatorka Unije za saradnju sa Crnom Gorom i udruženjima na teritoriji Evrope Mirna Nikčević susrela se danas sa direktorom Uprave za dijasporu mr Predragom Mitrovićem u prostorijama Uprave za dijasporu.

Predstavnica Unije u razgovoru informisala je direktora Mitrovića sa planovima i dosadašnjim aktivnostima predmetne organizacije. Riječi je bilo o procesu stvaranja Unije “USA Montenegro global”, koja je osnovana u američkoj saveznoj državi Indijana, a čiji je cilj povezivanje Crnogoraca širom svijeta. Osnovni pravci njenog djelovanja su promocija crnogorske kulture, tradicije, jezika i običaja. Osim toga, sagovornici su istakli da će Unija aktivno učestvovati u humanitarnim akcijama, uz nastojanje da izađe u susret svim iseljenicima u pružanju pravnih usluga i savjeta.

Direktor Mitrović je prisutne upoznao sa tekućim i planiranim aktivnostima Uprave za dijasporu, kao i o modalitetima jačanja saradnje i veza dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama sa maticom. Naglasio je da je Uprava za dijasporu prepoznata kao glavna adresa naših iseljenika, koji se svakodnevno obraćaju brojnim zahtjevima i upitima, te da nastoji da u granicama svojih mogućnosti izađe u susret posredovanjem u komunikaciji sa relevantnim institucijama u cilju iznalaženja adekvatnog rješenja.

Kao jedan od najznačajnijih projekata Uprave, Mitrović je istakao Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika. Naglasio je da je konkurs direktno usmjeren na organizacije dijaspore kao važan mehanizam podrške njihovom radu i aktivnostima, kao i da je u prvoj godini realizacije Uprava za ovu svrhu opredijelila iznos od 100.000 eura odnosno u drugoj godini iznos od 130.000 eura. Na ovaj način, Uprava želi da podstakne njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju veza i saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima. Predstavnicima Unije je sugerisao da učestvuju na sljedećem Javnom konkursu, koji će Uprava za dijasporu objaviti početkom 2021. godine.

Podijeli: