PREDSTAVNICI SAVEZA ISELJENIKA IZ CRNE GORE U R.MAKEDONIJI POSJETILI UPRAVU ZA DIJASPORU

Danas su Upravu za dijasporu posjetili predsjednik Saveza iseljenika iz Crne Gore u R. Makedoniji Medo Balić i Mile Đorđevski, član istog udruženja. Sa njima je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

 

Direktor Mitrović je informisao prisutne o aktuelnim aktivnostima Uprave, i to predstojećim izborima za novi saziv Savjeta za saradnju sa iseljenicima – dijasporom, kao i o planiranom raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte i programe za očuvanje i jačanje saradnje sa iseljenicima u 2018. godini. Podsjetio je na kriterijume koji su odlučujući prilikom izbora kandidata za članove Savjeta, i to realizaciju brojnih projekata, brojnost članstva, kao i uslov od najmanje dvije godine postojanja od osnivanja udruženja. Komisija, u čijem sastavu su predstavnici iz redova organa državne uprave, koji u u djelokrugu svojih nadležnosti bave se pitanjima o iseljeništvu, odlučivaće o izboru kandidata za člana Savjeta sa akcentom na kriterijume za izbor.

Balić je izrazio zahvalnost na pruženoj podršci Uprave za dijasporu u organizovanju Dana crnogorske kulture, pod nazivom „U susret Danu nezavisnosti“ u Skoplju i informisao da će se isti tradicionalno organizovati i iduće godine.

Podsjetio je da Savez iseljenika iz Crne Gore ima za cilj da okuplja građane Makedonije porijeklom iz Crne Gore. Istakao je da je ovo udruženje u ravnopravnom položaju kao i druga crnogorska udruženja u Makedoniji, sa ciljem iskazivanja posebne brige prema iseljenicima, kao i da se sredstva za njegovo finansiranje obezbjeđuju zahvaljujući doprinosima rukovodstva i članova. Takođe, napomenuo je da je potrebno naći načina da se pomogne crnogorskim udruženjima u Makedoniji.

Direktor Mitrović je rekao da će Uprava, shodno svojim mogućnostima, podržati organizaciju predstojećih Dana crnogorske kulture u Skoplju.

Podijeli: