PREDSJEDNIK UDRUŽENJA “MONTEHESS” POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

U srijedu 23. oktobra tekuće godine, predsjednik udruženja “Montehess” iz SR Njemačke Sokolj Dacić posjetio je Upravu za dijasporu. Sa njim je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Na početku razgovora, Dacić je informisao Mitrovića o realizovanim aktivnostima, kao i o planiranim aktivnostima za naredni period. Takođe, bilo je riječi o položaju naših iseljenika u SR Njemačkoj i aktivnostima na tom planu koje je potrebno preuzeti za unaprjeđenje istog. Dacić je istakao spremnost udruženja da radi na daljem unaprjeđenju veza sa matičnom državom putem kvalitetnih projekata.

U nastavku razgovora, direktor Mitrović je informisao Dacića o aktivnostima Uprave za dijasporu koja je u kratkom periodu pokrenula veliki broj kvalitetnih projekata kao što su: online kurs crnogorskog jezika, web aplikacija o evidenciji iseljenika, izdavanje iseljeničkih knjižica i mnogi drugi projekti. Istakao je spremnost Uprave za dijasporu da podrži kvalitetne projekte koji će uticati na poboljšanje položaja crnogorske zajednice. Apostrofirao je da će  početkom sljedeće godine biti raspisan novi Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, i pozvao udruženje “Montehess” da učestvuje sa kvalitetnim projektima sa jasnim benefitima za našu zajednicu u SR Njemačkoj.

Na kraju razgovora, među brojnim temama od značaja za našu dijasporu, razgovarano je o inicijativi članova Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima iz SR Njemačke o organizovanju sastanka sa svim udruženjima iz ove evropske države. Istaknuto je da će ovaj sastanak biti dobra prilika za postizanje većeg stepena zajedništva među udruženjima koji bi rezultirao zajedničkim projektima i jačanjem veza sa matičnom državom. Sastanak će biti održan u novembru u Leverkuzenu.

Podijeli: