PREDSJEDNIK SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM-ISELJENICIMA POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

U četvrtak 19. septembra tekuće godine predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima prof. dr Milenko Perović posjetio je Upravu za dijasporu. Sa njim su razgovarali direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, pomoćnik direktora mr Ivan Jovović i sekretar Savjeta i samostalni savjetnik I u Upravi za dijasporu Elvira Bekteši.

Profesor Perović je iskazao zadovoljstvo što je dobio priliku da rukovodi radom tijela kakav je Savjet i izrazio nadu da će, kroz saradnju sa potpredsjednicima Savjeta i predsjednicima odbora, ovaj saziv Savjeta napraviti iskorak u odnosu na rezultate rada prethodnog saziva Savjeta. Naveo je da Savjet čine kredibilni i sposobni ljudi, motivisani da daju doprinos jačanju veza između naše dijaspore i matične države.

Perović je govorio o kompleksnom položaju u kojem se nalazi crnogorska nacionalna manjina u R. Srbiji, i o neophodnosti preduzimanja ozbiljnih koraka na planu očuvanja i jačanja nacionalnog i kulturnog identiteta Crnogoraca u R. Srbiji.

Mitrović je istakao da predsjedništvo Savjeta ima punu podršku Uprave za dijasporu i da se nada da će produktivan rad Savjeta proizvesti kvalitetne prijedloge koji će rezultirati jačanjem odnosa između dijaspore i matice.

Mitrović je upoznao Perovića sa aktivnostima Uprave za dijasporu koja je u kratkom periodu pokrenula veliki broj kvalitetnih projekata kao što su: online kurs crnogorskog jezika, web aplikacija o evidenciji iseljenika, izdavanje iseljeničkih knjižica i mnogi drugi projekti.

U nastavku razgovora Mitrović je govorio o važnosti koju Uprava pridaje našoj zajednici u Srbiji i u tom smislu istakao da je putem ovogodišnjeg Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, Uprava pomogla 24 projekta kandidovana od strane crnogorskih udruženja u R. Srbiji u iznosu od 35,000 eura

Podijeli: