Predsjednik CKPSD „Morača“ Čedo Đukanović posjetio Upravu za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović sastao se 20. jula ove godine u prostorijama Uprave za dijasporu sa Čedom Đukanovićem, predsjednikom Crnogorsko kulturno prosvjetno sportskog društva “Morača” iz Kranja, Republike Slovenije.

Đukanović je u razgovoru informisao direktora Mitrovića sa planovima i dosadašnjim aktivnostima društva, koje je zvanično osnovano 1998. godine, ujedno kao prvo crnogorsko udruženje u Sloveniji. Društvo danas broji oko 130 članova udruženih u raznim sekcijama, kao što su folklorna, planinarska, pjesnička grupa, zatim kroz organizovanje sportskih aktivnosti itd. Ovom prilikom Đukanović je istakao da se njihovo društvo konstantno trudi da u navedenim sekcijama, a kroz organizaciju Crnogorskih večeri, na najbolji način predstavi kulturu i običaje crnogorskog naroda.

Direktor Mitrović je potom upoznao Đukanovića sa tekućim i planiranim aktivnostima Uprave za dijasporu, kao i o modalitetima jačanja saradnje i veza dijaspore u Sloveniji sa maticom. Sagovornici su izrazili uvjerenje da će pripadnici naše dijaspore u ovoj državi i dalje biti aktivno uključeni u kulturne, društveno – korisne i humanitarne akcije usmjerene na povezivanje naših ljudi u Sloveniji, kao i njegovanje crnogorskog nasljeđa i kulture.

Tokom sastanka, gospodin Đukanović je uputio primjedbu da do sada nije bilo posjete ovom udruženju. Mitrović je zatim naglasio da će delagacija iz Crne Gore, čim se ukaže prilika odnosno čim to dozvoli epidemiološka situacija, posjetiti CKPSD “Morača” u okviru posjete dijaspori Crne Gore u R. Sloveniji.

Podijeli: