PREDSJEDNIK BRITANSKO-CRNOGORSKOG DRUŠTVA “MONTENEGRO-UK SOCIETY” U POSJETI UPRAVI ZA DIJASPORU

Dana 17. aprila ove godine, Upravu za dijasporu je posjetio predsjednik Britansko-crnogorskog društva “Montenegro-UK society” Neven Pajović. Sa njim je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Direktor Mitrović je informisao Pajovića o aktuelnim aktivnostima Uprave, i to o formiranju drugog saziva Savjeta za saradnju sa  dijasporom-iseljenicima, o raspisanom Javnog konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, o objavljenom Javnom pozivu za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima i organizacijama dijaspore-iseljenika, o pokretanju web aplikacije o evidenciji iseljenika porijeklom iz Crne Gore koja će značajno pomoći u sprovođenju svojevrsnog popisa našeg iseljeništva, koji omogućava da spoznamo sve kompleksnosti naše dijaspore, njenu brojnost, starosnu strukturu, intelektualne, naučne, stručne i druge potencijale, koncentraciju po pojedinim zemljama i druge specifičnosti koje se odnose na njen status i položaj u zemljama prijema, kao i interes za jačanjem odnosa i veza sa matičnom zemljom. Mitrović je govorio o predstojećim događajima, održavanju konstitutivne sjednice Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima 26. jula ove godine, kao i održavanja manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika” 29. jula u Baru.

Pajović je izrazio zahvalnost na konstantnoj podršci koju Uprava za dijasporu pruža udruženju „Montenegro-UK society“, koje ostaje dosljedno svojim programskim tačkama očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, jačanju obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje s maticom. Pajović je najavio proslavu Dana državnosti 13. jula, koja je do sada organizovana u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u V. Britaniji. Takođe je naglasio, da udruženje koje predstavlja ostaje središte okupljanja crnogorskih iseljenika u Londonu i Velikoj Britaniji.

Podijeli: