PREDSJEDNICA UDRUŽENJA „ITALIJA-CRNA GORA KRALJICA JELENA“ U POSJETI UPRAVI ZA DIJASPORU

U ponedjeljak, 18. novembra o.g. predsjednica Udruženja „Italija-Crna Gora kraljica Jelena“ i potpredsjednica Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Danijela Đurđević i sekretarka udruženja Marta Mussini posjetile su Upravu za dijasporu kako bi se susrele sa direktorom mr Predragom Mitrovićem.

Na sastanku, koji je protekao u izuzetno prijatnoj atmosferi, bilo je riječi o aktivnostima na planu saradnje sa dijasporom, ali i o aktivnostima u pogledu promocije Crne Gore u R. Italiji.

Poželivši dobrodošlicu gošćama, Mitrović je ukazao na aktivnosti koje je ovaj organ, u skladu sa važećim zakonskim rješenjima, sproveo u proteklom periodu, a najavio je i određene planirane projekte za prvi kvartal naredne godine. U tom smislu, govorio je o usvajanju zakona koji uređuje oblast iseljeništva u Crnoj Gori, kao i o obavezama Uprave koje iz njega proističu. Informisao je o projektu online kursa crnogorskog jezika koji se nalazi na internet stranici Uprave, web aplikaciji o evidenciji iseljenika, izdavanju iseljeničkih knjižica, danima dijaspore i dr. Dodatno, Mitrović je ovom prilikom najavio i raspisivanje drugog Javnog poziva za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika u februaru naredne godine, izrazio spremnost Uprave za pružanje podrške kvalitetnim projektima, te predstavnice udruženja pozvao da na isti konkurišu.

Potpredsjednica Savjeta informisala je o programskim aktivnostima udruženja na čijem je čelu i izrazila spremnost da, u saradnji sa Upravom za dijasporu, putem zajedničkih projekata radi na adekvatnoj promociji Crne Gore i jačanju veza sa našom dijasporom u R. Italiji. S tim u vezi, za kraj januara 2020. godine najavila je i organizovanje humanitarne izložbe slika crnogorskog slikara Muharema Muratovića u Bolonji, u saradnji sa počasnim konzulom Crne Gore u R. Italiji Toninom Lamborginiem, gdje će sav prihod od prodaje biti doniran institutu za liječenje bolesti djece. Takođe, imajući u vidu da je 2017. godine načelno dogovoreno uspostavljanje saradnje između opštine Bar i opštine Mađone, Đurđević je pokrenula pitanje institucionalnog utemeljenja ove saradnje, kao i eventualnu mogućnost organizovanja okruglog stola u Baru posvećenog figuri Đovanija Pan di Karpine koji je svoj životni vijek okončao kao nadbiskup barski.

Sekretarka udruženja Marta Mussini, koja je savjetnik u čuvenoj dječjoj onkološkoj klinici u Peruđi, predložila je da se ispita mogućnost uspostavljanja saradnje zdravstvenih institucija iz Crne Gore sa ovom klinikom, a sve u cilju obezbjeđivanja besplatnog liječenja oboljele djece u Peruđi.

Podijeli: