POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA LJETNJU ŠKOLU JEZIKA I KULTURE CRNE GORE Poziv za prijavu kandidata za ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima u saradnji sa Zavodom za školstvo i ove godine organizuje, četrnaestu po redu, Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore namijenjenu djeci iseljenika iz Crne Gore.
Škola pod nazivom “Crna Gora moja postojbina” održaće se u periodu od 20. do 30. jula 2022. godine u odmaralištu „Lovćen-Bečići” na Ivanovim koritima.
Pravo prijavljivanja imaju djeca uzrasta od 9 do 15 godina, koja do sada nijesu imala priliku da pohađaju Školu. Troškove smještaja i boravka polaznika u Crnoj Gori snose organizatori.
Popunjeni formular je potrebno poslati na adresu dijaspora@usdi.gov.me
ROK PRIJAVE: 16. maj 2022. godine.
Foto: USDI
VIŠE INFORMACIJA O ŠKOLI:
 
Naziv projekta: Ljetnja škola jezika i kulture Crne Gore “Crna Gora moja postojbina”
Nosioci: Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima i Zavod za školstvo Crne Gore
Termin: od 20. do 30. jula 2022. godine
Mjesto održavanja: Odmaralište „Lovćen-Bečići“, Ivanova korita, Crna Gora
Učesnici: djeca iseljenika iz Crne Gore uzrasta 9-15 godina
• Opis i cilj projekta
 
Cilj programa je da djeca i mladi koji žive izvan Crne Gore, kroz igru i zabavu, unaprijede znanje jezika i upoznaju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu Crne Gore.
Program podrazumijeva: jezičke radionice, radionice crnogorske kulturne, istorijske i prirodne baštine kao i dramske i likovne radionice. Važan dio programa je i upoznavanje sa crnogorskim narodnim običajima, pjesmama i igrama iz pojedinih krajeva Crne Gore.
Propratni programi: razna sportska i druga takmičenja, viteške igre, izleti na Cetinje, Lovćen i Dolove, muzičke večeri, razgledanje kulturno istorijske baštine i okolnih znamenitih područja, završna svečanost i dodjela diploma.
• Stručni kadar i smještaj
 
Odmaralište na Ivanovim koritima “Lovćen-Bečići” nalazi se na 1270 metara nadmorske visine u središtu Nacionalnog parka Lovćen, udaljeno 14 km od Cetinja.
Odmaralište raspolaže sa 200 kreveta rasporedjenih u trokrevetnim i četvorokrevetnim komforno opremljenim sobama. Raspolaže i restoran-salom, kafeterijom, diskotekom, ambulantom i sportskim-višenamjenskim poligonom.
Smjene počinju sa ručkom, a završavaju sa doručkom. Obezbijedjena je zdravstvena zaštita – ljekar.
Stručni kadar koji će izvoditi nastavu, kao i pedagoge koji će animirati i paziti na djecu u slobodno vrijeme, angažovaće Zavod za školstvo Crne Gore.
Broj polaznika ograničen na 60 djece uzrasta 9-15 godina.
 
• Troškovi
 
Troškove smještaja, ishrane i sve ostale organizacione troškove u vezi sa Školom snosi Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima. Troškove angažovanja stručnog kadra (nastavnici, profesori, animatori) snosi Zavod za školstvo Crne Gore. Troškove puta do Podgorice u dolasku i od Podgorice u povratku – snose roditelji.
Mjesto i tačno vrijeme polaska i povratka biće poznato neposredno prije početka Škole.
• Ograničenja
 
Djeca koja su već pohadjala Ljetnju školu nemaju pravo na prijavu.
Udruženja mogu prijaviti maksimalno tri (3) kandidata za polaznike Škole. Ukoliko djecu prijavljuju roditelji – imaju pravo na prijavljivanje najviše dvoje (2) djece.
Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima zadržava pravo da, zbog ograničenog broja polaznika, izvrši odabir kandidata u skladu sa posebnim kriterijumima koje možete zatražiti na uvid.
Prijava kandidata vrši se na posebnom Formularu (www.usdi.gov.me). FORMULAR
Prijave slati na: dijaspora@usdi.gov.me sa naznakom „prijava za Ljetnju školu“.
 
Rok za prijave: 16. maj 2022. godine
 
Obavještenje o prihvatanju kandidata: 31. maj 2022. godine

 

Podijeli: