POTPREDSJEDNIK FRANAČKO-CRNOGORSKOG DRUŠTVA „FRAMOG“ U POSJETI UPRAVI ZA DIJASPORU

Upravu za dijasporu je, u četvrtak 1. novembra 2018. godine, posjetio potpredsjednik Franačko – Crnogorskog Društva „FRAMOG“ Miško Šćekić. Sa njim je ovom prilikom razgovarao direktor Uprave mr Predrag Mitrović.

Na početku sastanka Šćekić je direktora Uprave informisao o aktivnostima ovog udruženja u proteklom periodu, kao i o budućim projektima na planu jačanja veza između Crne Gore i SR Njemačke. U tom smislu, govorio je o brojnim humanitarnim akcijama FRAMOG-a, kao i o organizovanju događaja informativnog i obrazovnog karaktera. Dodatno, Šćekić je direktora Mitrovića upoznao i sa položajem naše iseljeničke zajednice u SR Njemačkoj i uključenošću naših iseljenika u organizovanju raznih događaja od značaja za očuvanje kulture i identiteta naše dijaspore na ovom prostoru.

Izražavajući zadovoljstvo povodom susreta i ističući značaj FRAMOG-a, direktor Mitrović je gosta upoznao sa trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu, nedavno usvojenim Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, kao i o mogućnostima koje nova zakonska regulativa propisuje. U tom kontekstu, Mitrović je informisao o nedavno objavljenom Javnom pozivu organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, usvajanju zakonom propisanih podzakonskih akata, kao i o planiranim aktivnostima u cilju intenziviranja saradnje svih udruženja sa matičnom državom.

Podijeli: