Potpisan ugovor o saradnji na projektu „Crnogorci u SAD 1860. – 1910.“

Uprava za dijasporu i Matica crnogorska potpisali su ugovor o suizdavaštvu publikacije radnog naslova „Crnogorci u SAD 1860 -1910“.

Radi se o istraživanju iseljavanja iz Crne Gore u SAD krajem XIX i početkom XX vijeka,  kroz dokumetovane faksimile iz arhiva SAD-a.

Na prikupljanju građe i njenom sistematizovanju radila je Šeron Novotni (Sharyn Novotny), unuka crnogorskog doseljenika u SAD J. Andijaševića, koja je cio radni vijek provela u Federalnom birou SAD za statistiku i iz raznih arhiva i dokumenata prikupljala imena crnogorskih doseljenika i podatke o njima, i na taj način formirala projekat.

U knjizi će pored registra iseljenika, biti i uvod autorke Šeron Novotni, njene primjedbe, pojašnjenja i upustva za korišćenje, namjenski englesko – crnogorski rječnik te primjedbe i pojašnjenja priređivača.

Preko 10 000 Crnogoraca je stiglo u USA u periodu od 1900-1910. 99% iseljenika činili su muškarci koji su kao glavna radna snaga najprije emigrirali uz ekonomskih potreba. Radili su u rudnicima i na poljima, i tako učestvovali u razvijanju infrastrukture SAD-a. Mnogi su osnovali porodice i postali dio američkog društva, a Prvi svjetski rat je prouzrokovao prekid veza sa Crnom Gorom. Konstantni ratovi, političke promjene, uništavanje zapisa i vrijeme izbrisali su tragove njihovog prethodnog života u Crnoj Gori.

Imajući u vidu činjenicu, da je Crna Gora tokom najvećeg dijela svoje savremene istorije bila visoko migratorna zemlja i kako se u konkretnom slučaju radi o inovativnom istraživanju, Uprava za dijasporu će na osnovu ovog projekta formirati digitalnu bazu podataka o našoj dijaspori u SAD-u, konkretno o onom dijelu dijaspore koja se u terminologiji označava kao „staro iseljeništvo“, sa mogućnošću unosa potomaka prvih naših doseljenika u ovoj zemlji.

Podijeli: