POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU UPRAVE ZA DIJASPORU I FAKULTETA ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović i dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost prof. dr Adnan Čirgić potpisali su danas Sporazum o saradnji između Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Potpisivanju su prisustvovali i pomoćnik direktora Uprave za dijasporu mr Ivan Jovović, šefica Odsjeka za statusno – pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave u Upravi za dijasporu Elvira Bekteši, prodekan za nastavu na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman i profesor na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost mr Milan Marković.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje kroz realizaciju zajedničkih projekata, organizovanje zajedničkih radionica, konferencija i seminara, izdavanje zajedničkih publikacija, razmjena publikacija, pomoć u edukaciji dijaspore iz oblasti crnogorskog jezika i kulture, izrada nastavnog plana za kurs crnogorskog jezika online, kao i ostalih oblika saradnje od obostranog interesa.

Predviđeno je da prva u nizu zajedničkih aktivnosti Uprave i Fakulteta bude realizacija projekta on-line kursa crnogorskog jezika koji će biti dostupan i na jezicima zemalja sa najvećom koncentracijom dijaspore, prije svega, engleskom i španskom, a u drugoj fazi i turskom i albanskom jeziku.

Prepoznajući da je jezička veza osnov za očuvanje identiteta kod naše dijaspore, potpisnici sporazuma razgovarali su i o drugim konkretnim oblicima saradnje, kroz organizaciju kurseva i škola crnogorskog jezika u zemlji i inostranstvu, izdavanje udžbenika i ostalih oblika saradnje koji imaju za cilj obnovu i njegovanje jezičkih veza izmedju  dijaspore i matice Crne Gore.

Podijeli: