Posjeta udruženju „Montenegro – Karadag“ u gradu Burhanija i počasnom konzulu Crne Gore u Republici Turskoj Đunejru Bosnalijeru u Izmiru

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima mr Seid Hadžić tokom drugog radnog dana službene posjete Republici Turskoj sa svojom delegacijom sastao se sa predstavnicima udruženja „Montenegro – Karadag“ u gradu Burhanija.
Hadžić je u svom obraćanju upoznao predstavnike udruženja sa aktuelnim programima i planovima Uprave koji su usmjereni na još snažnije povezivanje naših iseljenika sa matičnom državnom, kao i konkretnim aktivnostima planiranim sa projektom “DANI CRNOGORSKO-TURSKOG PRIJATELJSTVA” koji je Uprava planirala da realizuje u periodu ispred nas, a u saradnji sa udruženjima i istaknutim pojedincima crnogorske dijaspore u Turskoj.
Predsjednik udruženja “Montenegro- Karadag” g-din Abas Erdem je izrazio zadovoljstvo susretom i kazao da je udruženje upravo osnovano kako bi se saradnja sa Crnom Gorom učvrstila jer su njegovi članovi izuzetno vezani za zavičaj iz kojeg potiču, te da se u svim segmentima rada trude da čuvaju i baštine tradicionalne vrijednosti Crne Gore.
Dosadašnja saradnja se mora unaprijediti, i konkretizovati kroz ovakve i slične projekte od značaja za iseljenike u ovoj državi, a koji će vezu ovog udruženja i sličnih, sa maticom učiniti čvršćom i vidljivijom i time značajno doprinijeti čuvanju i promociji crnogorske kulturne baštine, usaglašeno je na sastanku.
Delegacija se istoga dana u Izmiru sastala sa počasnim konzulom Crne Gore u Republici Turskoj Đunejrom Bosnalijerom.
Na srdačnom susretu razgovarano je o modalitetima unapređenja saradnje Uprave i udruženja naših iseljenika koji žive i rade u Turskoj, a što se posebno odnosi na prostor koji postoji za direktne investicije u matičnoj državi i druge projekte od kojih će koristi imati i matica i naši iseljenici.
Ovom prilikom delegacija USDI uručila je iseljeničke knjižice našim iseljenicima, naglašavajući otvorenost Uprave za građenje partnerskih odnosa sa ljudima koji potiču iz Crne Gore i važnost neposredne komunikacije kako bi se sva pitanja od važnosti za naše iseljenike rješavala u najkraćem roku.
Sastancima su prisustvovali v.d. pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Arben Jakupi i Viši savjetnik I u Upravi Mihailo Pavićević, kao i generalni konzul Branislav Karadžić.
Podijeli: