Posjeta prof. dr Safeta Kalača Upravi za saradnju sa dijasporom-iseljenicima

Danas je Upravu za saradnju sa dijasporom-iseljenicima posjetio prof. dr Safet Kalač, prodekan Fakulteta za saobraćaj, komunikaciju i lingvistiku u Budvi, na Univerzitetu Adriatik, sa sjedištem u Baru kojeg je primio v.d. direktor Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Acc dr Šefket Krcić.
Foto: USDI
Povod ovog susreta bio je monografska studija čiji su autori prof. dr Safet Kalač i mr Irfan Kalač. Cilj i zadatak ovog autorskog rada jeste da se predstavi zapostavljeni sjeverni region Crne Gore, sa posebnim osvrtom na Rožajski kraj. Uprkos brojnim raspoloživim prirodnim resursima, autori konstatuju da su nedovoljno iskorišćeni šumski, turistički, vodoprivredni i poljoprivredni potencijali ovog regiona. Na taj način ovo djelo daje niz značajnih i naučnih informacija za vođenje dijaloga na predstojećem biznis forumu, u okviru dana dijaspore Crne Gore u Rožajama.
Krcić je, ispred Uprave na čijem je čelu, izrazio spremnost za pružanjem pune podrške u narednim aktivnostima koje će biti usmjerene na unaprijeđenju saradnje sa matičnom državom, gdje će ključnu ulogu saradnje imati razvojni projekti koje Uprava ima za cilj kao jednu od vodećih aktivnosti u predstojećem periodu. On je naveo da je neophodno raditi na tome da se mnogo bolje iskoriste potencijali naše države i potencijali dijaspore, jer je to u obostranom interesu.

 

Podijeli: