Posjeta predsjednika Udruženja građana crnogorske zajednike u RS Makedoniji Upravi za saradnju sa dijasporom-iseljenicima

VD direktor Uprave za saradnju  sa dijasporom-iseljenicima mr Seid Hadžić primio je predsjednika Udruženja građana crnogorske zajednice u Republici Sjeverna Makedonija gospodina Bora Popivodu u prostorijama Uprave 07.09.2021.godine sa kojim je razgovarao o projektima sa ciljem boljeg povezivanja naše iseljeničke zajednice sa Crnom Gorom.

Hadžić se zahvalio gospodinu Popivodi na inicijativnosti i aktivnostima koje sprovodi Udruženje, koje  iskazuje veliko poštovanje svojoj matici i  našoj iseljeničkoj zajednici u RS Makedoniji, koja je odličan most između dvije zemlje.

Naši ljudi su uzorni građani Makedonije, i to zvaničnici te zemlje  poštuju, što je najbolja legitimacija za njih, ali i za državu iz koje dolaze. On je naglasio da postoji prostor za unaprijeđenje i razvoj saradnje dijaspore sa domovinom uz zadovoljstvo što i Udruženje građana crnogorske zajednice tome doprinosi.

Tokom susreta poseban akcenat stavljen je na intenziviranje komunikacije  u cilju podsticaja novih investicija u našoj zemlji. Imajući u vidu brojnost crnogorske zajednice u  zemlji prijema, naglašen je značaj održavanja i jačanja veza države i dijaspore, posebno sa novim generacijama.

Podijeli: