POSJETA PREDSJEDNIKA NVO „MREŽA ZA MULTIKULTURNO DRUŠTVO“ UPRAVI ZA DIJASPORU

Upravu za dijasporu je, u četvrtak 15. novembra o. g., posjetio povjerenik Matice crnogorske u R. Makedoniji i predsjednik NVO „Mreža za multikulturalno društvo“ Miroljub Orlandić i renomirani profesor ustavnog prava i predavač  na Pravnom fakultetu u Skoplju, Univerzitetu „Goce Delčev“ u Štipu i Ohridskoj školi prirodnog prava Makedonske akademije nauka i umjetnosti prof. dr. Svetomir Škarić. U ime Uprave za dijasporu primio ih je pomoćnik direktora mr Ivan Jovović. Tema sastanka bila je integracija Crnogoraca u R. Makedoniji i njihovo ustavno determinisanje kao nacionalne zajednice u Ustavu R. Makedonije.

Profesor Škarić je učesnik afirmativnih akcija za Crnogorce u R. Makedoniji, među kojima se ističe projekat „Demografsko-migraciske karakteristike građana Makedonije porijeklom iz Crne Gore i identifikacija crnogorske manjine u R. Makedoniji“. Takođe, profesor Škarić je izabran od strane OEBS-a i Agencije za pravo manjina da istražuje poziciju manjina u makedonskom društvu, i da istima obezbjedi pravno-institucionalni okvir za lakši opstanak. Inače, Škarić je, u Skoplju 2011. godine, održao predavanje posvećeno jednom od najznamenitijih crnogorskih iseljenika Džonu Plamencu (Jovan Petrov Plamenac). Plamenac je bio politički filozof i profesor na Univerzitetu Oksford, član Britanske akademije nauka i umjetnosti, jedan je od najznačajnijih političkih mislilaca, filozofa i teoretičara koje je Crna Gora u svom viševjekovnom postojanju uopšte dala.

Dana 15. novembra o. g. u Podgorici, u prostorijama Matice crnogorske održana je tribina na temu „Makedonija i Crna Gora na putu ka Evropskoj Uniji“, na kojoj je govorio pofesor Škarić sa posebnim osvrtom na ustavnu konotaciju ovog procesa i trenutnu političku situaciju u R. Makedoniji. Moderator ove tribine bio je Miroljub Orlandić.

U razgovoru sa pomoćnikom Jovovićem najavili su održavanje tribina na istu temu za 22. novembra o. g. u prostorijama Zajednice Crnogoraca u Makedoniji. U prostorijama Matice makedonske 6. decembra o. g. biće održano književno veče posvećeno jubileju 150 godina od pisanja knjige Konstantina Petkovića pod nazivom „Crna Gora i Crnogorci“ 1868. godine. Konstantin Petković studirao je slovensku filologiju i političke nauke. Nakon završetka studija putuje na Balkan gdje se prvi put srijeće sa balkanskom kulturom i političkim prilikama na Balkanu. U burnim vremenima biva postavljen za ruskog konzula u Dubrovniku 1857. godine. Nakon bitke na Grahovcu, obrazovana je komisija za razgraničenje Turske i Crne Gore na čijem čelu je bio upravo Konstantin Petković. Na tribini će  govoriti profesor Škarić, dok će moderator biti Miroljub Orlandić.

Podijeli: