POSJETA MINISTRA ZA DIJASPORU SJEVERNE MAKEDONIJE UPRAVI ZA DIJASPORU

Danas je Upravu za dijasporu posjetila delegacija R. Sjeverne Makedonije, u čijem sastavu su bili ministar za dijasporu Edmond Ademi, amb. Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Mihajlo Trpkoski, šefica Kabineta Jana Velkovska i savjetnik za vanjsku politiku i diplomatsko-konzularna pitanja u Kabinetu ministra za dijasporu Špend Sadiki i treća sekretarka u Ambasadi Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Daniela Nikova. Sa njima je razgovorao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Direktor Mitrović je upoznao delegaciju sa aktivnostima Uprave za dijasporu, od osnivanja iste kao organa u sastavu Ministarstva vanjskih poslova, do njenog novog statusa samostalnog organa. Istakao je da je Uprava, u tom vremenskom razdoblju, donijela Zakon o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, brojne podzakonske akte, raspisala Javni konkurs za sufinansiranje projekata odnosno programa, organizovala Dane dijaspore u više crnogorskih gradova, dodijelila vrijedne nagrade i priznanja, pokrenula brojne evidencije upisa naših iseljenika, potom objavila jedan od najvećih izdavačkih poduhvata Monografiju o dijaspori Crne Gore.

Ministar Ademi se zahvalio na prijemu povodom prve zvanične posjete Crnoj Gori i istakao dobru i prijateljsku saradnju Sjeverne Makedonije sa Crnom Gorom, kao i sličnosti u pogledu ove dvije građanske države, koje podjednako uvažavaju prisustvo manjinskih naroda i omogućavaju njihovu integraciju u kulturni, društveni, ekonomski i drugi život matice. Istakao je da je Ministarstvo za dijasporu prošle godine usvojilo Strategiju za saradnju sa dijasporom, koja omogućava jačanje saradnje sa sjevernomakedonskom dijasporom, ali i da je u planu donošenje zakona kojim bi se institucionalizovala saradnja sa istom. Ministar Ademi je predložio potpisivanje međudržavnog ugovora između ove dvije zemlje, čime bi se očuvale i jačale nacionalne i kulturne vrijednosti obje zajednice.

Ambasador Trpkoski je istakao da u Crnoj Gori postoji 5 udruženja, od kojih su tri aktivna. Dodao je da ova udruženja razvijaju projekte kulturne i folklorne saradnje Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Naznačio je važnost formiranja savjeta i zatražio podršku Uprave u realizaciji ove inicijative.
Tokom razgovora ukazano je da postoje tradicionalne prijateljske veze između naroda i država Crne Gore i Sjeverne Makedonije, te da su realna politička očekivanja da naša zajednica u Makedoniji bude i ustavno priznata.Trenutni status naše zajednice u Makedoniji jeste dobar,ali zahtijeva unaprijeđenje institucionalnog položaja što bi bilo od presudnog značaja za dalje očuvanje i njegovanje nacionalnog i državnog identiteta među našom zajednicom u ovoj zemlji.

Na kraju, direktor Mitrović je iskazao spremnost u dijelu pružanja podrške potpisivanju međudržavnog ugovora kojim bi se poboljšao status obje zajednice, budući da Uprava učestvuje u radu mješovitih odbora u cilju zaštite manjina u zemljama prijema.

Sjevernomakedonska delegacija, nakon veoma uspješnog konstruktivnog razgovora, zahvalila se na prijemu i razmjeni iskustava u radu sa dijasporom obje države.

Podijeli: