Posjeta Emraha Hota Upravi za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović sastao se danas u prostorijama Uprave za dijasporu sa Emrahom Hotom, predsjednikom Rožajsko-Bihorskog udruženja iz Holandije.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima za unaprjeđivanje položaja naših iseljenika na teritoriji Kraljevine Nizozemske i u tom smislu su pokrenuta pitanja iz domena prava, položaja i statusa naše dijaspore u K. Nizozemskoj.

Hot je u razgovoru informisao direktora Mitrovića sa planovima i dosadašnjim aktivnostima predmetnog udruženja, te istakao zainteresovanost za rad u budućem djelovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, prijavljivanje na Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika, kao i druge aktivnosti i projekte Uprave.

Direktor Mitrović je iskoristio priliku da iskaže zadovoljstvo što je prisustvovao na jednoj od prvih manifestacija koju je Rožajsko-Bihorsko udruženje iz Holandije organizovalo početkom februara ove godine. Prije svega, predmetna radna posjeta je, kako je istakao Mitrović, bila veoma značajna za sagledavanje svih aspekata i položaja naše dijaspore u Kraljevini Nizozemskoj, kao i otvaranje mogućnosti i sagledavanje potreba da se radi na omasovljenju naših udruženja na ovom području i stvaranju uslova za bolju mobilnost i komunikaciju između matične države i iseljeništva.

Podijeli: