PODIJELJENO 250 ISELJENIČKIH KNJIŽICA NAŠOJ DIJASPORI U TURSKOJ

U periodu od 24-28. februara ove godine direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, sa saradnicima, posjetio je našu dijasporu u Turskoj. Tom prilikom, direktor Mitrović je po prvi put posjetio našu staru dijasporu na egejskoj obali i to u Izmiru, Ajvalik-u, Kučukoj-u, Gomeč-u i Burhaniji. U egejskoj oblasti pretežno žive iseljenici iz Crne Gore koji su te prostore naselili početkom 20. vijeka, neposredno nakon balkanskih ratova, a drugi talas iseljavanja u ove krajeve datira s početka druge polovine 20. vijeka. Istovremeno, direktor Uprave je posjetio i Istanbul gdje se susreo i razgovarao sa predstavnicima dva udruženja koje okupljaju ljude porijeklom iz Crne Gore i to: Montenegro Karadag i Bosna Sandžak.

U Izmiru, Istanbulu i Gomeču organizovana je i dodjela Iseljeničkih knjižica, dokumenta koji izdaje Uprava za dijasporu iseljenicima koji nemaju crnogorsko državljanstvo. Kod naše dijaspore u Turskoj vlada veliko interesovanje za ovim dokumentom, a samo prilikom ove posjete uručeno je 250 već izdatih Iseljeničkih knjižica. Knjižice je svečano uručio direktor Uprave mr Predrag Mitrović koji je zahvaljujući se prisutnima na ljubavi i emociji koju gaje prema zemlji svog porijekla, a koju su njihovi preci napustili u potrazi za boljim životom i prije sto godina, kazao da upravo ona čini da Crna Gora traje vječno: “ Crna Gora vam je na tome zahvalna, zahvalna što ljubav prema matici prenosite na mladje generacije i što ste most saradnje izmedju vaše sadašnje domovine Republike Turske i vaše otadžbine Crne Gore”. Mitrović je najavio i brojne projekte koje Uprava ima u planu da realizuje, a to su: škola jezika i kulture koja se organizuje u Crnoj Gori u ljetnjim mjesecima, raspodjelu sredstava kojima će se sufinansirati projekti organizacija dijaspore, dodjelu nagrada istaknutim iseljenicima i iseljeničkim organizacijama, organizaciju Dana dijaspore koji će se ove godine održati u Baru, 29-tog jula i dr.

Iako se radi o staroj dijaspori koja u Turskoj živi i preko sto godina, interesovanje za posjetu predstavnika Uprave je bilo ogromno, pa je tih dana na egejskoj obali i istanbulskoj opštini Bajrampaša, gdje živi najveći broj naših ljudi, vladala posebna atmosfera.  Zbog velikog interesovanja organizovano je i više sastanaka, druženja i razgovora sa našim iseljenicima na kojima su predstavnici Uprave odgovarali na pitanja i pružali informacije na teme karakteristične za stariju emigraciju, a to su: mogućnosti učenja jezika, uslovi za sticanje ili povraćaj crnogorskog državljanstva, mogućnost investiranja u Crnu Goru, mogućnost kupovine nekretnina, regulisanja boravka i sl.

Želja za intenziviranjem kontakata sa matičnom zemljom kod ovog dijela dijaspore je izuzetno jaka, uprkos činjenici da se radi o ljudima koji su mahom rodjeni u Turskoj. Potomci naših iseljenika raznih generacija ponosno slave i čuvaju uspomenu na zemlju svog porijekla Crnu Goru, koju žele da posjete neko iz emotivnih, a neko iz praktičnih, ekonomskih razloga. Zanimljivo je i da većina druge generacije naših iseljenika u Turskoj, tečno govori naš jezik, što nije slučaj sa mladjim generacijama.

Upravo iz tog razloga Uprava za dijasporu će u narednom periodu sa udruženjima naših iseljenika u ovoj zemlji, a u saradnji sa Ministarsvom prosvjete, raditi na organizaciji kurseva i škola jezika i kulture Crne Gore. S tim u vezi, direktor Mitrović je svoju posjetu Istanbulu iskoristio i za susret i razgovor sa predstavnicima Udruženja studenata iz Crne Gore koji će biti i angažovani u ovom projektu.

Takođe u okviru ove radne posjete organizovani su i susreti sa predsjednicima opština Ajvalik i Burhanije u kojima živi veći procenat naših iseljenika.

Pomoć u organizaciji posjete pružili su naši iseljenici iz Istanbula Bedri Gul (Šefko Muković) i Erko Ibar (Brđanin), inače osnivači udruženja Montenegro-Karadag iz Istanbula.

Podijeli: