ODRŽANO PRVO VEČE DIJASPORE U BIJELOM POLJU

Dana 13. avgusta 2019. godine  u Bijelom Polju održana je manifestacija „Veče dijaspore – Bijelog Polja“, koju je organizovala Opština Bijelo Polje u saradnji sa Upravom za dijasporu.

Pred oko 400 Bjelopoljaca koji žive i rade širom Evrope i svijeta, predsjednik Smolović je rekao da nikog od iseljenika život i rad u inostranstvu, gdje su svi otišli sa različitim motivima nije nikog udaljio od crnogorske i bjelopoljske stvarnosti. On se zahvalio ljudima iz dijaspore na pomoći koju su pružali svojim najbližima i novac zarađen vraćali u svoj grad na razne načine.

„Nadam se da će ovo naše okupljanje postati tradicionalno i da ćemo saradnju podići na veći nivo. Mi kao lokalna uprava ćemo se truditi da se naša komunikacija permanentno odvija, a ne kao do sada periodično. Vjerujem da su sazreli uslovi da formiramo udruženje Bjelopoljaca u svim većim gradovima u Evropi, koji će biti nukleusi razvoja i komunikacije sa maticom“, rekao je Petar Smolović, otvarajući Veče dijaspore.

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje večeri dijaspore u Bijelom Polju. Ukazao je da poslije organizovanja manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika” u Baru, uslijedili su skupovi dijaspore u Petnjici, Plavu, Gusinju i Rožajama. On je podsjetio što je sve u proteklom periodu država Crna Gora uradila kada je u pitanju uređivanje odnosa i saradnje sa svojom dijasporom.

“Usvojen je zakon koji reguliše ovu oblast, institucionalno ojačana Uprava za dijasporu kao resorni organ saradnje i odnosa sa dijasporom, formiran Savjet za saradnju sa dijasporom, utvrđene oblasti saradnje i zacrtani načini njihovog ostvarivanja, ustanovljene nagrade koje matica dodjeljuje istaknutim iseljenicima i organizacijama naše dijaspore širom svijeta”, rekao je Predrag Mitrović direktor Uprave za dijasporu.

Na skupu je konstatovano da prostora za unapređenje saradnje ima u svim poljima, a predsjednik Opštine je obećao saradnju kroz kulturno – umjetničke posjete zavičajnih umjetnika udrženjima u dijaspori.

U zabavnom dijelu programa prve večeri dijaspore nastupili su Bjelopoljski tamburaši, Gradski hor „Bijelo Polje“ i Kulturno umjetničko društvo “Tekstilac”.

Podijeli: