ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CRNOGORSKIH UDRUŽENJA U SKADRU

U četvrtak 31. januara 2019. godine, predstavnici Uprave za dijasporu, pomoćnik direktora mr Ivan Jovović i šef Odsjeka za privrednu i naučnu saradnju mr Vladan Lalović održali su  sastanak sa predstavnicima udruženja crnogorske nacionalne manjine “Alba-Montenegro” i “Duklja”, u službenim prostorijama udruženja “Alba-Montengro” u Skadru. Sastanku je prisustvovao konzul u Ambasadi Crne Gore u Tirani Danilo Brajović.

Glavna tema sastanka odnosila se na objedinjavanje dva postojeća udruženja iz Skadra (Alba-Montenegro i Duklja). Predstavnici Uprave za dijasporu su prednost jedinstvenog nastupa obrazložili argumentacijom da u jednom gradu nema opravdanih razloga da djeluju dva udruženja, ionako malobrojne i segmentirane crnogorske nacionalne zajednice, što ne vodi jačanju nacionalnog jedinstva, već naprotiv njegovom slabljenju i daljoj marginalizaciji crnogorske manjine u R. Abaniji. Osim toga, finansijski je neodrživo i u organizacionom smislu nefunkcionalno da unutar malobrojnog crnogorskog korpusa u Skadru djeluju dvije odvojene manjinske strukture oslabljenog potencijala.

Predstavnici oba udruženja su se načelno saglasili i izrazili dobru volju, da u narednom periodu pristupe formiranju zajedničke radne grupe koja bi sprovela tehničke pripreme za skupštinu do 31. marta 2019. godine, na kojoj bi se dva udruženja ujedinila i izabrala novo rukovodstvo i organe upravaljanja.

Podijeli: