Nacionalni savet raspisao literarni i likovni konkurs

Povodom 170 godina od smrti Petra Petrovića Njegoša, Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, raspisuje literarni i likovni Konkurs povodom ovog jubileja.

Teme za osnovnu školu:
1. Dok čitam Njegoša, osećam…
2. Istorija u pismima vladike Danila i Selim vezira
3. ,,Divlju pamet a ćud otrovanu, /
divlji vepar ima, a ne čovjek.“

Teme za srednju školu:
1. ,,Što je čovjek, a mora bit čovjek!“
2. Njegoševa izvi iskra slobode
3. Sudar tri civilizacije u ,,Gorskom vijencu“

Uslovi konkursa:
1. Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Republike Srbije.
2. Radovi moraju biti samostalna ostvarenja učenika.
3. U potpisu rada treba da stoji SAMO šifra učenika.
4. Na posebnom papiru uz rad priložiti i: šifru, ime i prezime, broj telefona, mejl, ime i adresu škole.
6. Na koverti naglasiti da se radi o literarnom, odnosno likovnom konkursu.

NAPOMENA:
Sve literarne radove slati u WORD dokumentu (font Times New Roman, veličina slova 12, poravnanje sa obe strane, 1.5 prored između redova) na adresu:

Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine,
Maršala Tita 87, 21460 Vrbas

najkasnije do 30. novembra 2021.
Komisija za pregled radova biće formirana posebnom odlukom Nacionalnog savjeta. Komisija će doneti odluke o nagradama i pohvalma za učenike i škole koje budu učestvovali na Konkursu. Spisak pobedničkih i nagrađenih radova biće objavljen na sajtu Savjeta.

Podijeli: