NA IVANOVIM KORITIMA POČINJE XIII LJETNJA ŠKOLA „CRNA GORA – MOJA POSTOJBINA“

Ljetnja škola jezika i kulture „Crna Gora – moja postojbina“, namjenjena djeci  i mladima uzrasta od 9 do 15 godina iz dijaspore, u periodu od 20. do 30. jula ove godine, se trinaesti put zaredom organizuje na turističkom izletišu Ivanovim koritima, dijelu Nacionalnog parka Lovćen. Prva Ljetnja škola organizovana je 2007. godine, a do sada ju je kroz dvanaest generacija pohađalo više od 800 polaznika/ca.

Program Ljetnje škole predstavlja objedinjenu strukturu pet temeljnih Programa otvorenog tipa, što omogućava i eventualne izmjene u zavisnosti od uzrasta, interesovanja i nivoa specifičnih znanja  polaznika/ca, vremenskih prilika itd. Prolazeći kroz posebno kreiran desetodnevni program Ljetnje škole, koji uključuje Crnogorski jezik i književnost, Muzičku umjetnost Crne Gore, Likovnu umjetnost Crne Gore, istoriju Crne Gore i Geografiju Crne Gore, interaktivnim i zabavnim učenjem, djeca i mladi su u prilici ne samo da unaprijede nivo poznavanja svog maternjeg jezika, već i da saznaju više o istorijsko-geografskim specifičnostima i kulturnoj baštini svoje domovine. Primjenjujući različite metode aktivnog učenja (s akcentom na metodu igre, projektno učenje, kreativan rad, PAR model učenja itd.) svoja znanja i vještine vezene za zemlju porijekla polaznici/ce stiču kroz radionice, predavanja, debate, kao i učešćem u raznovrsnim sportsko-rekreativnim aktivnostima.

Sadržaji, saznajni i procesni ciljevi, kao i obrazovno-vaspitni ishodi kao dio navedenih i za ovu namjenu posebno dizajniranih Programa, su u autorstvu tima Zavoda za školstvo, koje prate i udžbenici, verifikovani su od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Autori/ke udžbenika su: za Crnogorski jezik i književnost – Lida Vukmanović Tabaš i Nađa Durković; Geografija Crne Gore – Dragoje Đokić; Istorija Crne Gore – Radovan Popović; Muzička umjetnost Crne Gore – dr Slobodan Jerkov; Likovna umjetnost Crne Gore – Petrica Duletić, a u izdanju nekadašnjeg Centra za iseljenike, sada Uprave za dijasporu. U okviru svoje stručne podrške organizaciji Ljetnje škole, Zavod za školstvo angažuje i nastavni kadar/predavače za svaki od navedenih Programa, kao i animatore koji pored brige o sigurnosti djece i mladih, zajedno sa njima aktivno učestvuju u različitim aktivnostima i igrama. Stoga, Zavod za školstvo je odgovoran za planiranje i realizaciju Programa, koji svakodnevno uključuje i raznovrsne tzv. zabavno-rekreativne i propratne aktivnosti: sportske i takmičarske igre, viteške igre, igre orijentacije, izlete (posjete Cetinju, podlovćenskom selu Dolovi, Nacionalnom praku, Mauzoleju na Lovćenu itd.), ples i muzičke večeri, završnu svečanost uz dodjelu diploma za sve polaznike/ce. Uprava za dijasporu snosi troškove prevoza, smještaja, ishrane i ostalih organizacionih troškova.

Poziv za prijave objavljuje Uprava za dijasporu na svojoj internet stranici, a kandidate mogu prijaviti organizacije dijaspore ili roditelji. Zbog velikog interesovanja za ovaj projekat, pravo prijave imaju polaznici koji Školu pohadjaju prvi put. Tradicionalno djeca i mladi dolaze iz svih krajeva svijeta, a prije dvije godine su se po prvi put sa programima Ljetnje škole upoznali i polaznici/e iz Urugvaja i Argentine. Uprava za dijasporu zadržava pravo za odabir kandidata/kinja prema posebnim kriterijumima usljed ograničenog broja mjesta, tj. 60 slobodnih mjesta se predviđa za Ljetnju školu svake godine.

Komplet udžbenika i programa po kojima se izvodi nastava na Ljetnjoj školi ,,Crna Gora moja postojbina”, pokrenuo je i organizaciju više dopunskih škola u insotranstvu. Uz podršku Ministarstva prosvjete, ranijeg Centra za iseljenike i sada Uprave za dijasporu Crne Gore, od 2010. godine u zemljama sa većom koncentracijom naših iseljenika, pokreće se dopunska nastava, a u određenim sredinama i kursevi crnogorskog jezika. Dopunska nastava po ovim programima organizuje se u Srbiji (Lovćenac), Albaniji (Skadar), Argentini (Buenos Aires, Sanez Pena, Las Brenja), Urugvaju (Montevideo), Velikoj Britaniji (London), Francuskoj (Pariz), Njemačkoj (Frankfurt), Luksemburgu, SAD-u (Čikago) i dr.

Ljetnja škola „Crna Gora – moja postojbina“ pored nacionalnog ima i opšti karakter koji nesumljivo utiče na razumijevanje i snaženje crnogorskog identiteta. O njenim višestrukim pozitivnim efektima svjedoče višegodišnje evaluacije Programa i lično zadovoljstvo kandidata/kinja i njihovih porodica. Stoga, od posebnog značaja bi bilo i da lokalne samouprave, posebno u sjevernom području Crne Gore, razmišljaju da slične Programe, u odnosu na svoje specifičnosti, organizuju za djecu i mlade koja u velikom broju tokom ljetnjih mjeseci posjećuju svoju domovinu. Na taj način oni bi se direktnije i sveobuhvatnije upoznali sa autentičnim kulturno-istorijskim, etnološkim i sociološkim posebnostima crnogorske sredine, za koju vjerujemo da jeste neizostavni dio budućnosti pred njima.

Podijeli: