Monografija doprinijela razumijevanju dijaspore Crne Gore

Uprava za dijasporu Crne Gore je u Crnogorskoj kući u Beogradu promovisala Monografiju „Dijaspora Crne Gore“. Univerzitetski profesor i predsjednik Crnogorskog vijeća u Srbiji Milenko Perović ukazao je na to da je Monografija napravila značajan iskorak u razumijevanju crnogorske dijaspore.

Foto: Uprava za dijasporu

Promociji Monografije održanoj juče u Crnogorskoj kući kako navode, prisustvovao je veliki broj uglednih ličnosti.

„Direktor Uprave za dijasporu Predrag Mitrović je, u ime izdavača, kazao da je ovo prva promocija Monografije u dijaspori, te da ta značajna publikacija na sveobuhvatan način objedinjava kako procese migratornih tokova sa crnogorskog prostora tako i sve znamenite pripadnike crnogorske dijaspore koji su na najbolji način predstavljali i pomagali svoju matičnu državu“, navodi se u saopštenju.

Univerzitetski profesor i predsjednik Crnogorskog vijeća u Srbiji Milenko Perović, u osvrtu na Monografiju, kako navode u saopštenju, naglasio je da je fenomen dijaspore univerzalan i veoma bitan za male narode. Po njegovim riječima, Monografija je pokazala da su naši iseljenici uspješni u mnogim oblastima i da je to njihova karakteristika na svim kontinentima na kojima živi naša dijaspora.

„Perović je poseban akcenat stavio na koncepciju Monografije, s obzirom da je, kako je kazao, iseljeništvo prezentovano sveobuhvatno, imajući prije svega u vidu njegovu viševjersku strukturu, te da svi oni koji potiču sa crnogorskog prostora predstavljaju jedinstveno crnogorsko biće, nezavisno od istorijskih procesa koji su uslovili nacionalne pluralitete u savremenoj Crnoj Gori i dijaspori. Ukazao je na to da je Monografija napravila značajan iskorak u razumijevanju crnogorske dijaspore, te da uspješno prezentuje migracione procese sa crnogorskog prostora, od srednjeg vijeka do savremene dobi“, navodi se u saopštenju.

Urednik i koautor Monografije Ivan Jovović je istakao da postoji posebna simbolika u tome što se u Crnogorskoj kući u Beogradu promoviše Monografija o dijaspori, za koju već sada postoji veliko interesovanje, kako u Crnoj Gori tako i među iseljenicima.

Foto: Uprava za dijasporu

Jovović je prezentovao strukturu Monografije, koautore i teme, i istakao da se poslije više od dvije decenije pojavila publikacija koja dijasporu sagledava sa institucionalnog aspekta, te koja predstavlja metodološki drugačiji pristup u izučavanju i predstavljanju građe o ukupnoj crnogorskoj dijaspori.

„Motiv nastanka ove monografije treba prije svega tražiti u činjenici, kako je naveo Jovović, da su se u proteklom periodu u bitnome promijenili brojni društveni odnosi u Crnoj Gori, uključujući i državnopravni status Crne Gore 2006. godine, pa samim tim i percepcija o dijaspori. Upravo ta činjenica uslovila je to da su crnogorski državni organi i ustanove uspostavili institucionalne veze sa dijasporom, rasutom na gotovo svim kontinentima gdje žive naši iseljenici četvrte ili pete generacije“, navodi se u saopštenju.

Transformacija Centra za iseljenike u Upravu za dijasporu, te donošenje Zakona o saradnji sa iseljenicima, istakao je Jovović, pokazali su se veoma uspješnim za unaprjeđenje komunikacije i saradnje između matice i dijaspore.

On je dodao da Monografija predstavlja prikaz institucionalizovanih aktivnosti države i rada udruženja crnogorske dijaspore širom svijeta, pa je ovo izdanje još jedna potvrda da savremena Crna Gora posjeduje kadrovske kapacitete da samostalno tumači vlastitu prošlost, ali i projektuje smjernice koje će odrediti budućnost kako crnogorskog društva tako i dijaspore.

„Upravo ovom knjigom htjeli smo pokazati da iako se nalazimo na različitim geografskim širinama, Crna Gora i njena dijaspora predstavljaju neraskidivu cjelinu nacionalnog i državnog bića Crne Gore“, zaključio je Jovović.

Autori Monografije „Dijaspora u Crnoj Gori“ su Marijan Mašo Miljić, mr Sait Šabotić, mr Ivan Jovović, Marko Špadijer, prof. dr Milan Vukčević, Elvira Bekteši i dr Antonela Arhin.

Monografiju je izdala Uprava za dijasporu u saradnji sa Dnevnim novinama.

Podijeli: