Marinko Ćulafić posjetio Upravu za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

Danas se v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima mr Erduan Demić, sastao sa Marinkom Ćulafićem, predstavnikom crnogorske nacionalne manjine u Odboru za nacionalne manjine u Vladi Republike Albanije i osnivačem Zajednice Crnogoraca u Albaniji sa sjedištem u Elbasanu.

Na sastanku su razmatrani dosadašnji rad Zajednice Crnogoraca u Albaniji i brojne aktivnosti koje su već sprovedene u cilju očuvanja crnogorskog nacionalnog identiteta u ovoj državi. Poseban naglasak je stavljen na dalji razvoj kulturno-umjetničkih i društvenih aktivnosti. Ćulafić je informisao o mogućnostima uvođenja dopunske nastave za djecu naših iseljenika na crnogorskom jeziku. Demić je pozdravio ovu ideju i naglasio da je Uprava spremna da podrži projekte koji se tiču očuvanja identiteta među predstavnicima naše dijaspore.

Osnivač Zajednice Crnogoraca u Albaniji Marinko Ćulafić posjetio Upravu za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Jedna od tema ovog sastanka je bila i brojnost crnogorske zajednice u Albaniji. ‘’Važno je istaknuti demokratsko pravo albanskih građana crnogorskog porijekla da se izjasne o svom identitetu’’ rekao je Demić, što je Zajednica Crnogoraca takođe naglašavala uoči nedavnog Popisa stanovništva u Albaniji.

Na kraju sastanka, bilo je riječi o nastavku  saradnje  između Uprave i Zajednice Crnogoraca na projektima i aktivnostima od značaja za crnogorsku dijasporu u Albaniji.

Sastanku su prisustvali v.d. pomoćnica direktora Renata Gojković i Samostalni savjetnik I Zoran Đukanović.

Podijeli: