Marinko Ćulafić dio radne grupe za obrazovanje Federativne Unije Evropskih Manjina (FUEN)

Od 18. do 20. aprila u gradu Sibiu u Rumuniji, najveća organizacija manjina u Evropi FUEN u organizaciji zajedno sa Demokratskim forumom Nemaca u Rumuniji, održala je zajedničku konferenciju na temu prelaska iz vrtića u osnovnu školu za manjine u Evropi.

Na konferenciji je učestvovalo 20 učesnika iz 12 zemalja i 10 manjina. Predstavnik Crnogorske manjine u Albaniji g.  Marinko Ćulafić, koji je osim što je dio radne grupe za Slovenske Manjine, imenovan i u radnu grupu za Obrazovanje u FUEN-u.

Prvog dana konferencije, Ćulafić je u svom govoru, nakon opisa istorije i situacije u kojoj se Crnogorska manjina trenutno nalazi u Albaniji, istakao značaj otvaranja vrtića i osnovnih odjeljenja za djecu crnogorske manjine, uglavnom u grad Skadar.
Drugog dana, radna grupa za obrazovanje u FUEN-u obavila je nekoliko posjeta obrazovnim institucijama njemačke i mađarske manjine u Rumuniji.

Ćulafić je bio prisutan na času prvog časa sa učenicima Mađarske i Nemačke manjine. U završnoj riječi, predsjednik ZCGA se zahvalio organizatorima i istakao da će mu iskustvo stečeno tokom ova 3 dana poslužiti i u budućnosti u daljim naporima na reorganizaciji crnogorske manjine koja živi u Republici Albaniji.

Podijeli: