MANIFESTACIJA “CRNOGORSKI LJEKARI U DIJASPORI“ NAREDNE GODINE

U organizaciji Ministarstva zdravlja, uz podršku Vlade Crne Gore, biće održana manifestacija „Crnogorski ljekari u dijaspori“ u aprilu ili maju naredne godine. Manifestacija će okupiti doktore medicine porijeklom iz Crne Gore koji aktivno rade u inostranstvu (navedeno ne uključuje farmaceute i stomatologe). 

Imajući u vidu postojeće trendove migracija u svijetu, gdje značajno mjesto zauzimaju migracije među medicinskim kadrom, Crna Gora predano radi na edukaciji zdravstvenih radnika, njihovom angažovanju, i najvažnije, njihovom zadržavanja u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Ova manifestacija biće prilika za razmjenu informacija i iskustava o funkcionisanju i organizaciji zdravstvenih sistema različitih država, kao i za definisanje aktivnosti na planu unapređenja zdravstvenog sistema Crne Gore.

Važnost događaja ogleda se u: jačanju ljudskih resursa u zdravstvenom sistemu Crne Gore; kontinuiranoj komunikaciji sa medicinskom dijasporom kroz pravljenje baze podataka ljekara  crnogorskog porijekla koji rade u inostranstvu i formiranja portala „Crnogorski ljekari u dijaspori“; razmjeni znanja i iskustava između ljekara koji rade u Crnoj Gori i van nje; mogućnosti angažovanja ljekara koji rade van Crne Gore u državnim zdravstvenim ustanovama; mogućnosti saradnje zdravstvenih institucija iz Crne Gore i inostranstva i jačanju veza između matične države i dijaspore.

Na čelu projekta biće Upravni odbor koji će biti zadužen za: utvrđivanje strateških pravaca realizacije događaja, donošenje odluka, davanje smjernica i uputstava, kontrolu potrošnje opredjeljenih sredstava za ovu namjenu i ocjenu kvaliteta sprovedenih aktivnosti.

Članovi Upravnog odbora su:

– dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja i predsjednik Upravnog odbora;

– mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu;

– Milovan Vujović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

– prof. dr Vesna Miranović, generalni direktor za kontrolu kvaliteta i upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu zdravlja;

– mr Slađana Pavlović, generalni direktor za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja;

– prof. dr  Miodrag Radunović, dekan Medicinskog fakulteta Crne Gore;

– dr Jevto Eraković, direktor Kliničkog centra Crne Gore;

– prof. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje;

– dr Aleksandar Mugoša, predsjednik Ljekarske komore;

– dr Đorđe Suhih, ljekar; dr Miodrag Đurović, ljekar u penziji

– Rosa Bulatović, službenik u Ministarstvu zdravlja i sekretar Upravnog odbora.

Organizacioni odbor, koji će formirati Ministarstva zdravlja, će uputiti javni poziv svim ljekarima crnogorskog porijekla za učešće na događaju, a istovremeni će se popunjavati i baza podataka.

Podijeli: