Ljubo Radović posjetio Upravu za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović susreo se danas u prostorijama Uprave za dijasporu sa Ljubom Radovićem, članom Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima ispred Republike Hrvatske i predsjednikom Zajednice Crnogoraca Istarske Županije.

Radović je u razgovoru informisao direktora Mitrovića o planovima i dosadašnjim aktivnostima predmetne zajednice, tradicionalnim obilježavanjima državnih praznika Crne Gore i razmjeni kulturnih manifestacija između dvije susjedne i prijateljske zemlje, a sve s ciljem očuvanja crnogorskog identiteta, kulture, istorije i drugih oblika saradnje.

Direktor Mitrović je potom upoznao Radovića sa tekućim i planiranim aktivnostima Uprave za dijasporu, kao i o modalitetima jačanja saradnje i veza dijaspore u Hrvatskoj sa maticom. Naglasio je da je Uprava za dijasporu prepoznata kao glavna adresa naših iseljenika, te da nastoji da u granicama svojih mogućnosti izađe u susret posredovanjem u komunikaciji sa relevantnim institucijama u cilju iznalaženja adekvatnog rješenja.

Riječi je i bilo i o redovnoj godišnjoj sjednici Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima održanoj elektronskim putem, na kojoj su razmatrana brojna pitanja od interesa za dijasporu.

Dodatno, sagovornici su govorili o važnosti realizacije Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika, kao jednog od najznačajnijih projekata Uprave i na koji se Zajednica Crnogoraca Istarske Županije oba puta prijavila.

Podijeli: