LISTA KANDIDATA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA

Shodno članu 23 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18), kao i na osnovu Javnog poziva organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, koji je na internet stranici Uprave za dijasporu objavljen 12. oktobra 2018. godine, u nastavku se nalazi lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija dijaspore – iseljenika koje su ih predložile.

Rbr IME I PREZIME KANDIDATA UDRUŽENJE KOJE JE KANDIDOVALO ZEMLJA BROJ KANDIDATA KOJI SE BIRA NAPOMENA
1 Vidak Mitrović Udruženje Crnogoraca Vojvodine Republika Srbija 3  
2 Gordana Doknić Udruženje Crnogoraca „Vrbas“  
3 Dragan Đukanović Udruženje Crnogoraca Novog Sada  
4 Mihailo Miletić „Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Durmitor“ iz Bačkog Dobrog Polja  
5 Nikola Bulatović „Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Durmitor“ iz Bačkog Dobrog Polja  
6 Nikola Tripković „Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Durmitor“ iz Bačkog Dobrog Polja  
7 Dragan Lučić Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš“, Trebinje Bosna i Hercegovina 3  
8 Ismet Ramčilović Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka  
9 Mirza Redžić Savjet crnogorske nacionalne manjine u BiH  
10 Milka Butulija Udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Vuk Mićunović“, Trebinje  
11 Nedžad Nurković Savez crnogorskih asocijacija Njemačke SR Njemačka 3  
12 Miloš Bukilić Savez crnogorskih asocijacija Njemačke  
13 Beka Selimanjin Savez crnogorskih asocijacija Njemačke  
14 Braho Sijarić Crnogorsko njemačko društvo „Montehess“, Frankfurt
15 Ruždija Jarović EURO Gusinje Sjedinjene Američke Države 3  
16 Senad Perazić Kulturni Centar „Rumija“, Čikago  
17 Džavid Kastrat „Fondacija Gusinje“
18 Naser Dervišević „Fondacija Gusinje“
19 Sulejman Djonbalić „Fondacija Gusinje“
20 Zaim Dervišević Udruženje 21. maj NY  
21 Esad Rastoder Bošnjački savez Crne Gore u NY  
22 Ozlen Susluoglu Udruženje iseljenika iz Crne Gore u Adani Republika Turska 3  
23 Elena Simovich Crnogorska zajednica provincije Ćako „Kralj Nikola“ Republika Argentina 2 Dokumentacija nije potpuna
24 Emilio Ognjenovich Crnogorska zajednica Buenos Ajresa  
25 Ljubo Radović Savez Crnogoraca Hrvatske Republika Hrvatska 2  
26 Dušan Mišković Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb  
27 Borivoje Stevović Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb  
28 Radovan Knežević Hrvatsko – crnogorsko društvo prijateljstva „Croatica – Montenegrina“ Dokumentacija nije potpuna
29 Edin Latić Zavičajni klub „Bihor“ Veliko Vojvodstvo Luksemburga 2  
30 Ismet Muhović Letzebuerg Crna Gora  
31 Enver Korać BD fond  
32 Milan Zlatičanin Alba Montenegro Republika Albanija 1  
33 Agim Riza Halluni Udruženja crnogorske manjine „Duklja“  
34 Boris Popivoda Zajednica Crnogoraca u R. Makedoniji – ZCGMK Republika Makedonija 1  
35 Medo Balić Savez iseljenika iz Crne Gore u R. Makedoniju  
36 Senad Šabović Udruženje Crnogoraca Kosova Republika Kosovo 1  
37 Dijana Pajković Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro – Maribor“ Republika Slovenija 1  
38 Remzo Skenderović Crnogorsko akademsko društvo „Luča“  
39 Slobodan Rmuš CKD „Komovi“, Maribor  
40 Dragan Vulić Savez crnogorskih društava Slovenije  
41 Danijela Đurđević Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore u Italiji Republika Italija 1  
42 Esmir Rastoder Bošnjačka dijaspora CG u Švajcarskoj Švajcarska Konfederacija 1  
43 Izet Osmanović Udruženje Islamski Kulturni centar „Džemat Wattwil“ Dokumentacija nije potpuna
44 / / Kraljevina Danska 1  
45 Seadin Dino Kolar Crnogorsko kulturno društvo Toronto Kanada 1  
46 Božidar Vujičić Crnogorsko društvo Bristanske Kolumbije  
47 dr Borislav Roganović Udruženje crnogoraca u Ruskoj federaciji Ruska Federacija 1  
48 Dejan Šestović Asocijacija Montenegro, Pariz Republika Francuska 1  
49 Neven Pajović Britansko – crnogorsko društvo „Montenegro – UK society“ London Ujedinjeno Kralj. V.Britanije i S.Irske 1  
50 Goran Vratnica Udruženje crnogorsko – belgijskog prijateljstva „Montenegro“ Kraljevina Belgija 1  
51 Anes Kačamaković Bošnjačko udruženje Plavljana i Gusinjana „Behar“ Kraljevina Holandija 1  
52 / / SR Austrija, R. Češka i R. Slovačka 1  
53 / / Mađarka, Rumunija, R.Poljska i Ukrajina 1  
54 Boban Stojović MonteAustralia udruženje iseljenika i prijatelja Crne Gore Komonvelt Autralija, Novi Zeland i Južnoafrička Republika 1  
55 Mihailo Mandić Crnogorska etnička zajednica Australije  
56 Vladislav Popović Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru R. Kipar i Grčka 1  
57 / / Kraljevina Španija i Portugalska Republika 1  
58 Božidar Gardašević Norveško – crnogorsko udruženje K.Norveška, K.Švedska i R.Finska 1  
59 Maria Isabel Selich Crnogorsko Kulturno društvo u Asuncion, Paragvaj Latinska Amerika 1 Dokumentacija nije potpuna
60 Nikolas Klisich Urugvajska crnogorska zajednica  
61 Esteban Natalio Michovich Morales Povjereništvo Matice Crnogorske u Boliviji Dokumentacija nije potpuna
62 / / ostale države 1  
Podijeli: