Konkurs za finansiranje projekata crnogorske nacionalne manjine u Republici Srbiji

Na osnovu člana 15. Statuta Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine i Odluke o raspisivanju Konkursa broj:   01-459 od 29.09.2022. godine, Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine,   Raspisuje: 

KONKURS

za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata crnogorske nacionalne manjine u Republici Srbiji iz oblasti: kulture, obrazovanja na crnogorskom jeziku, informisanja i službene upotrebe crnogorskog jezika

 

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos za finansiranje/sufinansiranje po programu/projektu iznosi 150.000,00 dinara, a minimalan 50.000,00 dinara.

Finansiraće/Sufinansiraće se programi/projekti čije je vrijeme realizacije u periodu od 10. novembra 2022. godine do 01. septembra 2023. godine.

Pravo na dodjelu sredstava po ovom Konkursu imaju ustanove, umjetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, obrazovanja i informisanja, a koja ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

  • da su registrovani, odnosno upisani kod nadležnog organa za registraciju u Republici Srbiji;
  • da imaju otvoren tekući račun.

Posebni uslovi:

  • da u svojim ciljevima i zadacima imaju razvijanje i njegovanje identiteta crnogorske nacije u Republici Srbiji i
  • da je Konkursna komisija pravdanje sredstava datih na ranijim konkursima ocjenila pozitivno.

Konkurs je otvoren od 10.10.2022. godine do 10.11.2022. godine, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Savjeta, u roku do 20 dana po završetku Konkursa.

Način i pravila podnošenja prijave, obrasci kao i sva propratna konkursna dokumentacija preuzima se na internet stranici Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine – www.mne.rs i u kancelariji Savjeta u Vrbasu u ulici Maršala Tita broj 87 (od 08 do 14 časova), telefon: 021/702-521, e-mail:info@mne.rs

Predsjednik Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine
Dragoljub Malović

Foto: mne.rs

PREUZMI tekst konkursa, obrasce i propratnu konkursnu dokumentaciju

Podijeli: