JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJATIVA ZA DODJELU NAGRADA PRIPADNICIMA DIJASPORE-ISELJENICIMA I ORGANIZACIJAMA DIJASPORE-ISELJENIKA

Crna Gora

Uprava za dijasporu

 

Na osnovu člana 35 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18) i Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika („Službeni list CG”, broj: 15/19), Uprava za dijasporu objavljuje

J A V N I    P O Z I V

 

za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika, u sljedećim kategorijama:

  • Nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;
  • Nagrada za doprinos u oblasti kulture;
  • Nagrada za doprinos u oblasti nauke;
  • Nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore;
  • Nagrada za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom;
  • Nagrada za dobročinstvo;
  • Nagrada za doprinos u oblasti sporta.

Pravo predlaganja, tj. dostavljanja inicijative imaju svi pripadnici dijaspore-iseljenika porijeklom iz Crne Gore, organizacije dijaspore-iseljenika porijeklom iz Crne Gore, građani, grupe građana, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i drugi subjekti iz Crne Gore i inostranstva.

Rok za dostavu predloga je 15. maj 2019. godine do 13:00h. Konkursna dokumentacija  koja se dostavi nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular možete preuzeti OVDJE!.

Konkursna dokumentacija predaje se elektronskim putem na e-mail: milica.radojicic@uzd.gov.me, lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Uprava za dijasporu, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica, Crna Gora sa naznakom: Javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika.

Za više informacija možete se obratiti Upravi putem e-maila milica.radojicic@uzd.gov.me ili telefona 020 416 395.

Nagrade će biti dodijeljenje u okviru manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika“ 29. jula 2019. godine u Baru.

Podijeli: