IZAŠLA IZ ŠTAMPE KNJIGA CRNOGORSKI ENTITETNI IDENTIFIKATORI U BELOJ KRAJINI

Crnogorsko društvo Montenegro Maribor iz Maribora izdalo je knjigu »Crnogorski entitetni identifikatori u Beloj krajini«, autorke Dijane Pajković. Knjiga je naučno-istraživačkog karaktera, a govori o Crnogorcima koji su došli u Sloveniju kao branitelji Habsburške monarhije prije četiri stotine godina. «O toj crnogorskoj dijaspori se gotovo ništa ne zna, posebno u Crnoj Gori. Zato smo se prioritetno bavili jezikom kao glavnim identitetskim pitanjem, porodicom, običajima i tradicijom«, ističe autorka u predgovoru.

Potrebno je istaći da u literaturi ne postoji tačan datum odlaska crnogorskog stanovništva sa ovih prostora, kao ni tačan datum dolaska u Sloveniju. Zato je dostup do informacija i rad na ovom projektu bio u velikoj mjeri otežan.

Različitim metodološkim pristupima, istraživanjima i terenskim radom dokazano je njihovo crnogorsko porijeklo.

U svojoj recenziji dr Marko Terseglav navodi da je autorka uporednim analizama jezika, migracijskih tokova, genealogije, društvenih obrazaca, uslova i razmjera, otkrila da je većina izbjeglica, branitelja došla u Belu krajinu iz Crne Gore. Po njegovim riječima ova teza je novost u dosadašnjoj literaturi o uskocima.

A dr Miran Štuhec, takodje recenzent, knjigu ocjenjuje kao veliki doprinos poznavanju istorije i etnologije u Sloveniji i šire, što takodje ističe neka ključna otkrića o crnogorskoj istoriji.

»Prevazilazeći granice svog interesovanja, autorka uporedjuje arhivsku gradju i naučne relevantne dokaze, kako bi donijela i dala kompletan pregled Bele krajine od dolaska i naseljavanja uskoka, pa sve do opisa kulture i načina njihova života«, zapisao je akademik Milorad Nikčević.

Knjiga predstavlja veliki doprinos Crnoj Gori, njenoj dijaspori kao i Crnogorcima u Beloj krajini, koji su malo znali o svom porijeklu iz Crne Gore, kao i vremenu i načinu naseljavanja u Sloveniju.

Knjiga je objavljena uz finansijsku pomoć Uprave za dijasporu Crne Gore.

Autorka je bila članica Savjeta za dijasporu Vlade Crne Gore u prvom sazivu, a sada je pridružena članica i

Podijeli: