Izabran VD direktora novoformirane Uprave za saradnju sa dijasporom–iseljenicima

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 26. marta 2021. godine, usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave shodno kojoj je dosadašnji organ zadužen za saradnju sa dijasporom Uprava za dijasporu promijenila naziv u Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima. Samim tim, za vršioca dužnosti novoformirane Uprave Vlada CG imenovala je MSc Seida Hadžića.

V.D. direktora Uprave uputio je pripadnicima dijaspore poziv i želju za nastavak uspješne saradnje: „Izuzetna mi je čast naći se na čelu jedne institucije koja za cilj ima okupljanje i rad sa našom dijasporom, koju smatram bogastvom Crne Gore. Dijaspora Crne Gore je pokazala, kako kroz istorijske primjere tako i danas, da je jak oslonac koji uvijek pruža neizmjernu podršku svojoj matičnoj državi ili zemlji porijekla i uvijek to sa ponosom ističemo.

Unapređivanje postojećih i kreiranje novih oblika saradnje sa dijasporom kroz institucionalni okvir države Crne Gore kao i unapređenje istog ključni su segmenti budućeg angažmana Uprave. Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima pretenduje da bude jedan od ključnih činilaca ubrzanog razvoja Crne Gore aktivirajući ogroman potencijal naše dijaspore. U saradnji sa ostalim državnim institucijama namjera nam je širom otvoriti vrata za snažnije investiranje, prenos znanja i iskustava, češći i duži boravak naše dijaspore u domovini.

Ovim putem vas pozivam da sinhronizovanim djelovanjem Uprave i svih naših udruženja i pojedinaca ma gdje se nalazili identifikujemo sve izazove, probleme, mogućnosti i potrebe kako bismo zajednički prevazišli prepreke i stvorili mogućnosti za unapređenje saradnje i još čvršće povezivanje na dobrobit kako matične države tako i svih vas koji ovu državu nosite u srcu.

Najsuperiorniji oblik očuvanja identiteta osobe izvan matične države jeste kontinuirana povezanost sa istom pa je shodno tome naš cilj stvoriti najbolje moguće uslove našoj dijaspori da aktivno učestvuje u svim društvenim tokovima, od investiranja kapitala do implementiranja vašeg znanja i iskustava u razvoju društva i ekonomije kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

Naš uspjeh u domovini je vaš ponos širom svijeta a vaš uspjeh širom svijeta je naša snaga i dokaz da uređeni i napredni sistemi prepoznaju sposobnost našeg čovjeka. Naš strateški cilj je upravo uređen i prosperitetan sistem ovdje u Crnoj Gori kako bismo omogućili našim građanima najbolje uslove za ugodan život, uspješan rad i razvoj nauke. Sigurni smo u vašu nesebičnu pomoć u ostvarenju tog sna svih građana Crne Gore.

Dijaspora godinama unazad dokazuje spremnost i ogroman potencijal koji je spremna uložiti u izgradnju moderne i prosperitetne Crne Gore. Unaprijediti rad Uprave kao institucionalnog servisa dvosmjernog karaktera koji podrazumjeva neophodnost kontinuirane komunikacije i usaglašavanja djelovanja sa državnim institucijama na obostrano zadovoljstvo, imperativ je kojem težimo.

U ime Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima i u svoje lično ime, koristim priliku da iskažem iskrenu zahvalnost za angažman dosadašnjem direktoru Uprave gospodinu Predragu Mitroviću i njegovom timu, i da pozovem sva naša udruženja, asocijacije i pojedince u dijaspori da nastavimo i dodatno unaprijedimo našu saradnju na istom kursu evropske i evroatlanske Crne Gore.“ kazao je Hadžić.

Seid Hadžić rođen je 14. marta 1986. godine u Rožajama gdje je završio Osnovnu školu, dok je srednjoškolsko obrazovanje nastavio u Novom Pazaru kao učenik generacije medrese “Gazi Isa – beg”. Hadžić je magistar ekonomije, a diplomirao je 2009. godine na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, gdje je nakon osnovnih studija upisao i master studije koje je okončao master radom na polju klasterizacije i poslovnog udruživanja. Svoju karijeru je započeo u privatnom sektoru kao menadžer međunarodnog poslovanja, nakon čega je bio na funkciji pomoćnika menadžera Kancelarije Sandžačke biznis asocijacije. Bio je sekretar Fakulteta za islamske studije šest godina i menadžer fakulteta četiri godine.

Podijeli: