Iz Argentine došao da upozna zemlju predaka

Djeca iseljenika porijeklom iz Crne Gore borave na Ivanovim koritima. Od 20. do 30. jula pohađaju ljetnju školu jezika i kulture ”Crna Gora moja postojbina”.

Kroz igru, zabavu, edukativne radionice brojne obilaske, unapređuju znanje jezika i upoznaju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu Crne Gore.

Sebastjan je došao čak iz Argentine kako bi bolje upoznao našu zemlju. Dug put mu nije bio naporan, jer je kaže, bila jača želja da upozna Crnu Goru o kojoj mu je njegova baka, koja je tu rođena, uvijek govorila lijepo. U njenu priču se, kaže, uvjerio.

“Odlučio sam da dođem u Crnu Goru, jer imam želju da znam više o zemlji moje familije sa mamine strane. Iako u Argentini imam priliku da se družim sa potomcima crnogorskih iseljenika, nemam bolju priliku od ove da naučim jezik, ali i nešto o kulturi. Moja baba bila je iz Crne Gore. Mama je dolazila ovdje dva puta, i željela je da i ja dođem”, kaže Sebastijan.

Nešto manje od Sebastijana putovala su djeca iseljenika iz još devet zemalja. Dio ljetnje škole “Crna Gora moja postojbina” je oko 60 potomaka isljenika iz Albanije, Amerike, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Švedske, Španije i Velike Briranije.

“Svi iz moje porodice su iz Crne Gore. Moj tata je umjetnik, zvali su ga da se preseli u Švedsku te sam se i ja tamo rodila. Mi dolazimo za svaki raspust”, kaže Stela iz Švedske.

“Moja majka je iz Crn Gore. Ona je željela da naučim jezik malo bolje. Ovdje sam posjetio i brojna mjesta” priča Oskar iz Velika Britanija.

Ovo je dvanaesta ljetnja škola, a sa njenim trajanjem povećava se i broj zainteresovanih. Do sada broji oko 1.000 polaznika. Ima za cilj spoj iseljenika i njihovih potomaka sa domovinom.

“Zavod za školstvo pripremio je posebne programe za djecu koji su prošli savjet. Tako da djeca slušaju po deset časova iz više predmeta”, naveo je direktor ZZŠ Rešad Sijarić.

“Pravo prijave imaju djeca od 9 do 15 godina. Konkurs je uvijek javan, raspisuje se u maju. Škola broji 60 polaznika. Nažalost interesovanje je mnogo veće nego naši kapaciteti, ali uvijek sa roditeljima nađemo neke kompromise”, poručila je Elvira Bekteši, iz Uprava za dijasporu.

Ljetnju školu “Crna Gora moja postojbina” organizuju Uprava za dijasporu i Zavod za školstvo uz podršku Ministarstva kulture.

Anđela Ralević, TVCG

Podijeli: