IVAN IVANIŠEVIĆ POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

U okviru priprema za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Francuskoj, Upravu za dijasporu je 27. maja 2019. godine posjetio Ivan Ivanišević. Sa njim je ovom prilikom razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Ističući odlične međudržavne odnose R. Francuske i Crne Gore, Ivanišević je naveo da će se tokom svog predstojećeg mandata angažovati na pronalaženju novih vidova saradnje dvije zemlje, promociji i zaštiti interesa naše države.

Razgovarajući o značaju naše dijaspore, direktor Mitrović je informisao Ivaniševića o trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu i mjerama koje matična država ispunjava na planu saradnje sa svojim iseljeništvom. Dodatno, Mitrović je govorio o redovnim aktivnostima Uprave za dijasporu na planu jačanja saradnje između naših iseljenika i matične države, održavanju konstitutivne sjednice novog saziva Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima koja je zakazana za 26. jul, održavanju Ljetnje škole jezika i kulture Crne Gore “Crna Gora moja postojbina” koja se tradicionalno održava na Ivanovim koritima u periodu od 20. do 30. jula, potom o održavanju manifestacije “Dani dijaspore” koja će ove godine biti održana u Baru 29. jula kao i o izdavanju iseljeničkih knjižica.

Mitrović je informisao Ivaniševića o brojnom stanju i aktivnostima iseljeničkih organizacija u R. Francuskoj, odličnom saradnjom koju Uprava ima sa istim i brojnim kulturnim i društvenim događajima koja naša udruženja organizuju. Mitrović je podsjetio Ivaniševića na održavanje manifestacije “Dani Crne Gore” u Parizu koju organizuje udruženje “Asocijacija Montenegro”.

Na kraju razgovora Mitrović se zahvalio Ivaniševiću na posjeti i poželio mu uspjeh u radu.

Podijeli: