„INVESTICIONI POTENCIJALI I BIZNIS ZONE CRNE GORE“ U OKVIRU DANA ISELJENIKA

Dana 29. jula 2019. godine, u okviru Dana iseljenika, u sali dvorca Kralja Nikole, održan je Okrugli sto „Investicioni potencijali i biznis zone Crne Gore“, u organizaciji Uprave za dijasporu i Opštine Bar.

Za Okrugli sto je bilo prijavljeno ukupno dvanaest panelista, od čega osam iz državnih i opštinskih institucija i četiri iz reda iseljenika, koji su, svaki sa svog aspekta govorili o ambijentu i uslovima koje pruža Crne Gora za strane investicije, kao i o sugestijama i primjedbama iseljenika na ono što oni smatraju problemina u procedurama i uslovima za stimulisanje stranih investicija.

Pozdravne riječi imali su predstavnici organizatora, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Raičević je istakao da je Opština Bar prethodnih godina uložila značajne napore da na lokalnom nivou unaprijedi poslovni ambijent, prvenstveno kroz formiranje sekretarijata za razvoj i za privredu. Naveo je mogućnosti ulaganja u sektor poljoprivrede, ali i energetike kroz valorizaciju obnovljivih izvora energije, o čemu svjedoči i primjer uspješne investicije izgradnje vjetroelektrana na Možuri, vrijednosti oko 100 miliona EUR.

Direktor Uprave za dijasporu, Predrag Mitrović rekao je da je investiranje u maticu najveći nivo patriotizma, pri čemu država mora obezbijediti adekvatan ambijent za ulaganja. Istakao je da, osim emotivne vezanosti, mora postojati interes za ulaganje i započinjanje biznisa, i da se svakodnevno radi na prilagođavanju tržišnih uslova i kreiranju povoljnog ambijenta.

Panelisti i teme o kojima su diskutovali su bili:

 1. ŽELJKA RADAK KUKAVIČIĆ,direktorica Nacionalne turističke organizacije, tema: Investicioni potencijali i biznis zone Crne Gore
 2. VESELIN MIJAČ,Švedskadijaspora, tema: Kreiranje ambijenta za investicije i neke preporuke za investitore
 3. DAMIR DAVIDOVIĆ – generalni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, tema: Strateški pravci razvoja turizma Crne Gore, sa akcentom na podsticanje i promociju investicija
 4. REFIK RADONČIĆ,SAD, dijaspora
 5. MILOŠ JOVANOVIĆ, direktor Agencije za promociju stranih investicija; tema: Investicioni potencijali Crne Gore: Uloga dijaspore u ekonomski razvoj države
 6. RADOSAV BABIĆgeneralni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije; tema: Prezentacija Programa za unaprijeđenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori
 7. IGOR GOJNIĆ,sekretar Sekretarijata za razvoj BAR; tema: Obnovljivi izvori energijeinvestiranje i poljoprivreda-investiranje u opštini Bar
 8. mr MARIJA MARKOČ, Kancelarija za upravljanje projektima – Služba predsjednika Opštine Bar;tema:Potencijali u oblasti poljoprivrede
 9. EDIN LATIĆ, Luksemburg,dijaspora; tema: Lokalne administrativne takse, kao ograničenja koja negativno utiču na strana ulaganja
 10. ĐURO KAŽIĆ, koordinator službe kredita u Investiciono razvojnom fondu; tema: Modeli finansijske podrške IRF CG
 11. VLADISLAV POPOVIĆ,Kipar, dijaspora; tema: Uloga i značaj dijaspore u investicionim aktivnostima u Crnoj Gori 
 12. RADE VUJAČIĆ,predsjednik Udruženja privrednika Bara; tema: Ekonomske prednosti i potencijali Bara i Crne Gore i Ekonomija kao najbolja veza matice i dijasporu.

Nakon izlaganja panelista, pristupilo se pitanjima iz publike.

Moderator ovog Okruglog stola bio je Zoran Đukanović iz Uprave za dijasporu.

Podijeli: