Inicijator budućeg formiranja udruženja dijaspore u Geteborgu posjetio Upravu za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović susreo se 4. avgusta ove godine u prostorijama Uprave za dijasporu sa Radojkom Dašićem, inicijatorom formiranja udruženja koje će okupljati pripadnike naše dijaspore u Geteborgu, Kraljevini Švedskoj.

Dašić je u razgovoru informisao direktora Mitrovića o planovima ovog udruženja i istakao da će se kako oko samog osnivanja, tako i tokom budućeg rada, truditi da radi na očuvanju državnog i kulturnog identiteta, unaprjeđenju svih oblika saradnje između K. Švedske i Crne Gore, te jačati veze sa matičnom državom kroz brojne aktivnosti na polju promocije Crne Gore.

Direktor Mitrović je iskazao zadovoljstvo povodom budućeg osnivanja udruženja, jer će se ovim putem još bolje kanalisati potrebe i zahtjevi naših iseljenika ka matičnoj državi na ovoj teritoriji. Naglasio je da će u Upravi za dijasporu, koja je i prepoznata kao glavna adresa naših iseljenika, uvijek imati partnera za svaku ideju od interesa za našu dijasporu.

Mitrović je potom upoznao Dašića sa brojnim projektima i aktivnostima kroz koje je Uprava nastojala da na snažniji i sistematičan način radi na unaprjeđenju odnosa i saradnje sa predstavnicima dijaspore i njihovim organizacijama, kao što je organizovanje redovnih godišnjih sjednica Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, tradicionalne manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika”, Ljetnje škole jezika i kulture Crne Gore “Crna Gora moja postojbina”, zatim realizacija Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika, dodjela nagrada istaknutim pripadnicima i organizacijama dijaspore-iseljenika, online kurs crnogorskog jezika, web aplikacija za evidenciju iseljenika i brojne druge.

Podijeli: