HIDAJETA REDŽIĆ IZABRANA ZA PREDSJEDNICU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA FEDERACIJE BIH

Na 2. redovnoj sjednici Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) održanoj 02.10.2018. godine u Sarajevu, Hidajeta Redžić, predstavnica crnogorske nacionalne manjine i predsjednica Skupštine Savjeta crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, izabrana je za Predsjednicu Vijeća.

Shodno članu 16. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/08) Vijeće (nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine) stalno je savjetodavno tijelo Parlamenta Federacije BiH u svim pitanjima od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Federaciji BiH.

Podijeli: