GODIŠNJA SKUPŠTINA ASOCIJACIJE MONTENEGRO U PARIZU

Dana 23. juna 2019. godine, održana je Godišnja skupština udruženja Asocijacija Montenegro u prostorijama pariške Opštine Roni-su-bua.

Sjednici Skupštine prisustvovali su predsjedništvo Asocijacije Montenegro: predsjednik Miodrag Zlatičanin, sekretar Srećko Zlatičanin i blagajnik Radoica Marković. Takođe, istoj su prisustvovali član Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Dejan Šestović, crnogorski slikar Pero Nikčević i brojna crnogorska dijaspora.

Na Skupštini je bilo riječi o realizovanim aktivnostima za prethodni period, učešću Asocijacije na Forumu asocijacija, potom proslavi stogodišnjice od kraja Prvog svjetskog rata, na humanitarnoj manifestaciji Teleton, kao i na međunarodnom turniru u rvanju. Takođe, pomenuto je osnivanje folklorne sekcije „FAAM SOKO“, koja je zvanično počela sa radom krajem prošle godine i istaknuta uspješna realizacija kurseva crnogorskog jezika, koji se svake godine organizuju za djecu naših iseljenika. Za kraj aktivnosti, dana 1. juna o.g. organizovana je godišnja proslava „Dani Crne Gore u Parizu“, kojoj su prisustvovali predstavnici crnogorske dijaspore, lokalno stanovništvo i brojni turisti. Ovo je ujedno i prilika za promovisanje narodnih kulturnih vrijednosti Crne Gore.

Nastavak aktivnosti Asocijacije Montenegro za tekuću godinu planiran je za 8. septembar, kada će se nastaviti sa održavanjem kurseva crnogorskog jezika.

Podijeli: