Formirana Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada

Uprava za dijasporu objavila je Javni poziv za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika za 2021. godinu, a rok za dostavljanje istih je 14. maj 2021. godine.
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodjele nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika direktor Uprave za dijasporu donio je Rješenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika.
Sedmočlanu Komisiju čine poslanik i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u Skupštini Crne Gore Miodrag Lekić (predsjednik Komisije) i članovi: šef Kabineta Predsjednika Miodrag Radović, savjetnica predsjednika Vlade za manjine Maida Gorčević, predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, direktor Direkcije za diplomatske privilegije i imunitete i saradnju sa dijasporom u Ministarstvu vanjskih poslova Dejan Vuković, samostalna savjetnica I u Upravi za dijasporu Milica Radojičić i ispred nevladinog sektora Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) Anica Boljević.
Zadatak Komisije je da vrednuje doprinos, rezultate i zasluge kandidata u ime kojih su podnijete inicijative i s tim u vezi pripremi predlog kandidata za dodijelu nagrada. Komisija će početi sa radom nakon isteka roka za dostavljanje inicijativa.
Podijeli: