Formiran Privremeni organ upravljanja Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji

Nakon rješenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije o raspuštanju Nacionalog savjeta crnogorske nacionalne manjine, Posebnim rješenjem Ministarsva državne uprave i lokalne samouprave obrazovan je Privremeni organ upravljanja Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine koji će vršiti tekuće i neodložne poslove u vezi sa vršenjem ovlašćenja Nacionalnog savjeta, do održavanja izbora i formiranja novih organa.

Članovi privremenog organa upravljanja su: Ljubiša Simović – predsjednik, Gordana Doknić, Bodin Radojević, Nada Trpka i Aleksandra Vučinić.

Rješenjem o formiranju Privremenog organa pored imenovanja organa upravljanja, naloženo je istom da bez odlaganja preuzme dužnost i izvrši primopredaju službenih spisa, ključeva, pečata, kao i ostalih pokretnih i nepokretnih stvari, što je juče i urađeno.

Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Velikoj sali.
Podijeli: