DR BOJAN MAŠANOVIĆ ODRŽAO PREDAVANJE NA FAKULTETU SPORTSKIH NAUKA PAMUKKALE

NA FAKULTETU SPORTSKIH NAUKA PAMUKKALE UNIVERZITETA U DENIZLIJU U TURSKOJ , DR BOJAN MAŠANOVIĆ SA UCG 30.4.2019.GODINE ODRŽAO PREDAVANJE

BOJAN MAŠANOVIĆ

Bojan Mašanović je državljanin Republike Srbije sa stalnim prebivalištem u Cetinju. Trenutno je angažovan kao saradnik na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću za realizaciju nastave na predmetima: Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta, Teorija sportskog treninga, Sportski trening, Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja, Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta, Teorija tjelesnog vježbanja i sporta, Teorijske osnove fizičke culture, Borilački sportovi (karate, boks), Borilački sportovi (džudo i rvanje), Skijanje (osnovi skijanja), Tehnika i metodika skijanja, Transformacioni procesi u sportu, Komunikacije u sportu, Resursi u sportu, Testiranje i mjerenje u nastavi fizičkog vaspitanja.

Rođen je 19. maja 1977. godine u Lazarevcu. Osnovnu školu je završio u Lovćencu (1992), Gimnaziju u Novom Sadu (1996), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu (1997-2001). Magistarsku tezu – Determinisanost tjelesne kompozicije sportista odbranio je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu (2009). Doktorsku disertaciju – Antropološki indikatori uspješnosti proprioceptivnog treninga fudbalera i učenika uzrasta 15-16 godina odbranio je na Univerzitetu u Novom Sadu 27. februara 2015. godine.

Podijeli: