DONIJETA ODLUKA O DODJELI NAGRADA

Dana 15. marta 2021. godine, Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima raspisala je Javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika. Javni poziv bio je otvoren 60 dana, zaključno sa 14. majem o.g. Pravo podnošenja inicijative imali su sva pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva.

Rješenjem o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada  pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika, Uprava je imenovala Komisiju u sastavu: predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u Skupštini Crne Gore Miodrag Lekić, šef Kabineta Predsjednika države Miodrag Radulović, savjetnica predsjednika Vlade za manjine Maida Gorčević, predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, direktor Direkcije za diplomatske privilegije i imunitete i saradnju sa dijasporom u Ministarstvu vanjskih poslova Dejan Vuković, samostalna savjetnica I u Upravi za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Milica Radojičić i izvršna direktorica Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) Anica-Maja Boljević.

Uvidom u spisak dostavljenih kandidatura utvrđeno je da je dostavljeno ukupno 32 inicijative za dodjelu nagrada iz sedam oblasti. 

Na osnovu kriterijuma propisanih Zakonom i Pravilnikom, vrednujući izuzetan doprinos, reultate i zasluge postignute u određenim oblastima, kao i dugogodišnji angažman i posvećenost radu predloženih pripadnika dijaspore-iseljenika i organizacija dijaspore-iseljenika na jačanju saradnja sa matičnom državom, Komisija je 30. juna 2021. godine utvrdila Predlog za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenika i organizacijama dijaspore-iseljenika. 

Na osnovu pomenutog Predloga, v.d. direktora Uprave donio je Odluku o dodjeli nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenika i organizacijama dijaspore-iseljenika, po sljedećim kategorijama: 

  1. Nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori:

– Zavičajno društvo Plava i Gusinja “Izvor” Kranj

  1. Nagrada za doprinos u oblasti nauke:

– Azra Zejnelagić

  1. Nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore:

– prof. dr David Dašić

  1. Nagrada za doprinos u oblasti sporta:

– Veselin Vujović

  1. Nagrada za dobročinstvo:

– Ivo Đukanović

  1. Nagrada za doprinos unaprijeđenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom:

– Hajriz Hačko Brčvak

  1. Nagrada za doprinos u oblasti kulture:

– Ratko Šoć

 

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima upućuje čestitke svim dobitnicima nagrada i informiše da će ceremonija dodjele istih biti upiličena na centralnoj proslavi manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika“, u petak, 30. jula 2021. godine u Bijelom Polju, sa početkom u 20h. 

Podijeli: