Direktor Uprave posjetio Udruženje Crnogoraca Opštine Kula u R. Srbiji

Tokom radne posjete Republici Srbiji, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima mr Seid Hadžić, posjetio predstavnike naše dijaspore u Opštini Kula.

Pored predsjednika Udruženja Crnogoraca Opštine Kula, Slobodana Balandžića, sastanku je prisustvovalo i rukovodstvo udruženja: potpredsjednik udruženja Velibor Golubović, predsjednik upravnog odbora Dimitrije Čurović, sekretar Bojana Radović i član odbora Rade Obradović.

Kao predstavnik Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima direktor Hadžić se zahvalio na pozivu za posjetu i tokom sastanka je izjavio da je od ključnog značaja povećana participacija u projektima kao što je slučaj sa Javnim pozivom za sufinansiranje projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, jer je smisao istih povećanje intenziteta komunikacije i saradnje među pojedincima i udruženjima dijaspore sa matičnom državom. Takođe, sa prisutnima je dogovorio skoriji termin svečanog otvaranja prostorija za potrebe njihovog udruženja, a čije opremanje je podržala i Uprava.

Slobodan Balandžić je ispred udruženja na čijem je čelu, pozdravio direktora Hadžića i zahvalio se na posvećenosti koju Uprava pruža svojoj dijaspori, takođe, zajedno sa direktorom, govorio je o novim modalitetima saradnje. Razgovarano je o aktivnostima, ali i o problemima sa kojima se susreće Udruženje Crnogoraca Opštine Kula.

Sagovornici su saglasni da se mora više raditi na umrežavanju crnogorskih udruženja u R. Srbiji i da Crnogorsko Vijeće, u što kraćem roku bi trebalo u svoj rad uključiti veći broj udruženja. Jedan od zaključaka ove posjete jeste potreba inteziviranja posjeta iseljeničkim udruženjima u Srbiji, u cilju lakšeg rješavanja velikih problema sa kojima se suočavaju.

Osim navedenog, sugerisano je da se prebaci konzulat u Vrbasu ili eventualno otvori kancelarija konzulata u Vrbasu, te i da je vrlo nepristupačan i nefunkcionalan dosadašnji konzulat u Sremskim Karlovcima. Teritorija Vojvodine i pojas oko Vrbasa je najbrojniji, kada je riječ o iseljenicima iz Crne Gore. Direktor Uprave je obećao da će pomenutu inicijativu pokrenuti kod Ministarstva Vanskih poslova Crne Gore i vjeruje da će biti uslišana jer je to tema koja je od značaja za naše iseljenike, te i da ne vidi potrebu sadašnje lokacije konzulata u Srbiji.

U vlasništvu Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore već postoji izuzetno kvalitetan i lijep objekat u Vrbasu, te da je neophodna samo dobra volja naših institucija, kao i odgovoran odonos i briga prema našim iseljenicima kako bi se pomenuta inicijativa realizovala u što kraćem roku, zaključili su prisutni tokom sastanka.

Podijeli: